Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Intrumin tutkimus: Yritykset varautuvat taantumaan kustannuksia leikkaamalla

Yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia mittaava Intrum European Payment Report -kyselytutkimus toteutettiin helmi-huhtikuussa 2020. Kyselyyn vastasi 10000 yrityspäättäjää 29 Euroopan maasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää eri toimialoilta. Tutkimuksesta nousi esille yksi havainto yli muiden: yrityspäättäjät uskoivat jo silloin taantuman olevan käsillä ja sen aiheuttavan vakavia vaikutuksia yritysten toimintaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tuskin kukaan osasi tuolloin kuitenkaan ennustaa koronakriisin historiallisiin mittasuhteisiin nousevia vaikutuksia. Valtiovarainministeriön kesäkuisen talousennusteen valossa Suomen bruttokansantuote alenee 6,0 prosenttia vuoden 2020 aikana.

European Payment Reportin mukaan jopa 44 prosenttia suuryrityksistä sanoo suunnittelevansa kustannusten leikkauksia. Pk-sektorilla vastaava luku on 31 prosenttia. Varovaisuuteen lainanotossa sanoo ryhtyvänsä 34 % pk-yrittäjistä, suuryrityksistä 26 prosenttia. Vaikutukset heijastuvat luonnollisesti työllisyyteen ja yritysten rekrytointitarpeisiin. 28 prosenttia pk-sektorin yrityksistä sanoo vähentävänsä uuden työvoiman hankkimista, suuryrityksissä luku on lähes sama.

– Yritykset varautuvat laajamittaisesti taantumaan ja tekevät useita samanaikaisia varotoimenpiteitä selvitäkseen sen yli. Maksuliikenteen käynnissä pitäminen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä se auttaa torjumaan yritysten likviditeettipulaa. Maksujen lykkääminen pahentaa entisestään yritysten vaikeaa tilannetta ja pidentää kriisistä selviytymistä”, Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja toteaa.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com