Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Yritykset varautuvat historialliseen taantumaan

Intrumin tänään julkaisema European Payment Report -julkaisu paljastaa, kuinka järisyttäviä vaikutuksia koronakriisillä on ollut Euroopan talouksille ja liiketoiminnalle. Monissa maissa puhutaan jopa historiallisesta taantumasta.

Lähes kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta yrityspäättäjästä nostaa Euroopan laajuisen taantuman kolmen suurimman tekijän joukkoon, kun puhutaan asiakkaiden ajallaan maksamiseen vaikuttavista haasteista.

– Yritykset varautuvat koronakriisin aiheuttamaan taantumaan. Kutistuvat tulot vähentävät yritysten sisään tulevaa kassavirtaa, mikä puolestaan näkyy maksamisen viiveinä. Koronakriisin vaikutukset maksamiseen Euroopassa ovat dramaattisia, sanoo Mikael Ericson, Intrumin pääjohtaja.  

Maksuviiveet vaikeuttaneet eniten kiinteistöliiketoimintaa ja rakentamista

Koronakriisin aiheuttama taantuma iskee toimialoihin eri tavoin. Tutkimuksemme mukaan kiinteistö- ja rakennusteollisuudessa maksuviiveet kurittavat alan yrityksiä ankarasti. 41 prosenttia alan yrityksistä kertoo hyväksyneensä pidemmät maksuehdot välttääkseen konkurssin, kun vastaava luku kaikkien toimialojen osalta EU:ssa on 35 prosenttia.

Samaan aikaan matkailu- ja vapaa-ajan yritykset kamppailevat hallitusten asettamien toiminnan rajoitusten kanssa monissa maissa ympäri Eurooppaa. Kyseisellä sektorilla neljä kymmenestä (42 prosenttia) vastaajasta sanoo, että taantumalla tulee olemaan vakavia vaikutuksia heidän liiketoiminnalleen. Se on korkein luku 11 tutkitusta toimialasta.

Kulujen leikkauksia, rekrytointien vähentämistä

Raportista nousee selkeästi esille kaksi keinoa, joihin yritykset ovat turvautuneet taantumaan varautuessaan. 38 prosenttia vastaajista kertoo leikkaavansa kuluja, kun taas 35 prosenttia sanoo olevansa entistä varovaisempi lainanotossa. 29 prosenttia sanoo vähentävänsä rekrytointeja varautuakseen taantumaan, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 18 %.

Kuilu eräpäivän ja todellisen maksupäivän välillä levenee

Useampi kuin neljä kymmenestä vastaajasta (43 %) näkee velallisiin liittyvien riskien kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. 19 prosentin mielestä kyseinen riski tulee kasvamaan merkittävästi. Likviditeetin vähentyminen jättää monet yritykset etsimään vaihtoehtoisia keinoja käteisen vapauttamiseksi ja lisää paineita talouden tasapainottamiseksi.

Lähes puolet (46 prosenttia) sanoo, että maksuehdon ja todellisen maksuajan välisen  kuilun leveneminen on todellinen uhka kestävälle kasvulle. Koronapandemian aikana useampi kuin joka toinen (51 prosenttia) vastaajista sanoi, että maksuviiveet ovat muodostaneet uhkan yrityksen eloonjäämiselle. Ennen pandemiaa näin koki 35 prosenttia.

Liiketoiminnot pyrkivät priorisoimaan maksukäytäntöjään löytääkseen ratkaisuja. Ponnisteluista huolimatta, ero annetun maksuehdon ja todellisen maksuajan  välillä on kasvamassa kaikkialla Euroopassa. Tämä on kasvava huolenaihe, joka asettaa yritysten talouden vaikeaan tilanteeseen. Mikäli asialle ei tehdä mitään, eurooppalaisilta yrityksiltä kestänee pidempään elpyä kuin eurooppalaisilta hallituksilta, Mikael Ericson sanoo.  

Intrum on kerännyt tutkimustietoa 9,980 yrityksestä 29 Euroopan maasta kattaen 11 toimialaa. Tutkimus toteutettiin helmi-toukokuussa 2020 (koronapandemiaa ennen ja sen aikana).

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com