Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Intrumin tutkimus: Korona räjäytti maksuajat Suomessa

Koronakriisi on tuonut erittäin paljon epävarmuutta yritysten maksukäyttäytymiseen Suomessa, mikä näkyy sekä maksuehtojen että todellisten maksuaikojen pidentymisenä. Jos vuonna 2019 kuluttajille (B2C) myönnetty maksuehto oli keskimäärin 12 päivää, on se tänä vuonna jo 21 päivää. Yritysten välisessä kaupassa keskimääräinen maksuehto on venynyt 21 päivästä 47 päivään ja julkisella puolella 20 päivästä 60 päivään. Koronakriisillä on ollut merkittävä vaikutus maksuaikojen pidentymiseen.

Tutkimuksen mukaan ylipitkiä maksuehtoja pyydetään useammin ja niihin myös suostutaan entistä helpommin. 55 prosenttia pk-sektorilla työskentelevistä kyselyyn vastanneista sanoo hyväksyneensä pidempiä maksuaikoja kuin mihin olisi halukas. Suuryritysten edustajista 41 % sanoo samoin. Yleisin syy pitkien maksuehtojen hyväksymiseen on pelko asiakassuhteen menettämisestä tai vahingoittumisesta jos pyynnöstä kieltäytyy. Näin kokee 81 % vastaajista.

– Yritykset pyrkivät tasapainoilemaan markkinahäiriön synnyttämän epävarmuuden kanssa. Se näkyy pyrkimyksenä joustaa ja myöntää pidempiä maksuehtoja asiakkaille ja toisaalta oman kassavirtansa optimointina ostolaskujen maksua viivyttelemällä. Mitä kauemmaksi yritykset maksamistaan siirtää, sitä todennäköisempää on maksujen kumuloituminen. Siitä saattaa seurata ylitsepääsemättömiä ongelmia. Luottokaupan toimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi on suositeltavaa pyrkiä  tunnistamaan asiakkaiden mahdolliset maksukapeikot etukäteen ja samaan aikaan huolehtimaan maksuehtoihin liittyvistä velvoitteista molempiin suuntiin”, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.  

Kuilu myönnetyn maksuehdon ja todellisen maksuajan välillä on kasvanut vuodessa kaikilla segmenteillä. B2C-kaupassa keskimääräinen maksuviiveen pituus kasvoi kahdesta päivästä yhteentoista päivään, B2B-kaupassa kahdesta päivästä seitsemääntoista päivään ja julkisella sektorilla kolmesta päivästä kuuteentoista päivään.

Lisätietoja:

Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy
Puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com