Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Black Friday lähestyy - eurooppalainen tutkimus osoittaa, että lähes kaksi kolmesta suomalaisesta ostaa vähemmän kuin ennen pandemiaa edistääkseen kestävää elämäntapaa

Kasvava kiinnostus kestävään kehitykseen näkyy suomalaisten kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja jo lähes kaksi kolmesta suomalaisesta ostaa vähemmän kuin ennen pandemiaa. Vastuullisuus näkyy myös kuluttajien odotuksissa yrityksille; kolmasosa suomalaisista ja 41 prosenttia Z-sukupolvesta ei tuntisi syyllisyyttä maksaa epäeettisille yrityksille sovittua myöhemmin. Suomessa kestävän kuluttamisen trendin etunenässä ovat ostovoimaiset suuret ikäluokat, kun taas Euroopassa nuoret kuluttavat muita ikäluokkia vastuullisemmin.

Perjantaina, 26. marraskuuta vietetään jälleen globaalia Black Friday -ostospäivää. Kyseisen päivä on monissa maissa vuoden suurin vähittäiskaupan alennusjuhla. Suomessa Black Friday -ilmiö näkyy erityisesti kodintekniikassa ja urheilukaupassa.

Intrumin uuden kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan kasvava kiinnostus kestävään elämäntapaan on saanut lähes kaksi kolmesta suomalaisesta rajoittamaan kulutustaan pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

- Tuloksemme osoittavat, että kestävä kehitys nousee kuluttajien asialistalla yhä korkeammalle ja tässä suomalaiset ovat keskimääräistä eurooppalaista edellä. Suomessa erityisesti ostovoimaiset suuret ikäluokat, niin kutsutut boomerit, ajavat kestävää kehitystä, kun Euroopassa taas nuoret ovat muita ikäluokkia kiinnostuneempia vastuullisuudesta. Kuluttajat myös vaativat yhä enemmän yrityksiä vastuuseen niiden kestävän kehityksen sitoumuksista ja erityisesti nuorempi sukupolvi käyttää kulutustaan keinona painostaa yrityksiä vastuullisuuskysymyksissä. Vaikka kuluttajien aikomukset eivät aina käänny toiminnaksi, niin näitä tuloksia katsellessa näyttää siltä, että kulutuspäätöksissä vastuullisuuden merkitys on kasvussa, kertoo Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

Vastuullisuus näkyy kuluttajien ostopäätöksissä…

Enemmistö suomalaisista vastaajista ostaa vähemmän kuin ennen pandemiaa karsiakseen tarpeetonta tavaraa ja elääkseen yksinkertaisemmin.

  • 64 prosenttia suomalaisesta ostaa vähemmän kuin ennen pandemiaa (Euroopan keskiarvo 57 %).
  • 54 prosenttia suomalaisista sanoo kiinnostuksen vastuullisuuteen motivoineen vähentämään kulutusta (Euroopan keskiarvo 47 %). Suurista ikäluokista näin sanoo jopa 60 prosenttia.
  • 71 prosenttia suomalaisista korjaa ja kierrättää uuden ostamisen sijaan (Euroopan keskiarvo 65 %).
Vastuullisuus näkyy kuluttajien ostopäätöksissä, ECPR 2021

…mutta tuotteiden hinta estää kestävämmän elämäntavan

  • 57 prosenttia suomalaisista sanoo, ettei heillä ole varaa elää niin kestävästi kuin haluaisivat.
  • Pienituloisista kuluttajista lähes seitsemän kymmenestä (67 %) noudattaisi kestävämpää elämäntapaa, jos heillä olisi siihen varaa.

Kuluttajat odottavat yrityksiltä arvojensa mukaista toimintaa ja ovat valmiita rankaisemaan epäeettisyydestä

Suomalaiset kuluttajat myös odottavat yritysten noudattavan heidän arvojaan ja ovat valmiita rankaisemaan epäeettisiä yrityksiä.

  • 54 prosenttia suomalaisista ei osta tuotteita tai palveluja yritykseltä, jonka toiminnasta aiheutuu vahinkoa ympäristölle (Euroopan keskiarvo 52 %). Keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista suomalaisista näin sanoo noin 60 prosenttia.
  • 47 prosenttia suomalaisista sanoo käyttävänsä vaikutusvaltaansa kuluttajana edistääkseen myönteistä yhteiskunnallista muutosta.
  • 29 prosenttia suomalaisista ja 41 prosenttia Z -sukupolvesta ei tuntisi syyllisyyttä maksaa epäeettisille yrityksille sovittua myöhemmin.

Tietoja ECPR-tutkimuksesta

Intrumin Kuluttajien maksutapatutkimus (European Consumer Payment Report) tutkii eurooppalaisten kuluttajien arkea; heidän kulutuskäyttäytymistään, maksukykyään sekä taloudenhallintaansa. Raportti perustuu Longituden 24 Euroopan maassa toteuttamaan ulkoiseen kyselyyn ja tutkimukseen. Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin 21.7. - 26.8.2021 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 012 kuluttajaa ja maakohtainen otanta on vähintään 1000 vastaajaa, joiden ikä on vähintään 18 vuotta. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaamaan maiden väestön sukupuoli- ja ikärakennetta.

Vuoden 2021 täydellinen raportti julkaistaan 30.11.2021 osoitteessa intrum.fi/ecpr2021