Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Analyysi: Talouden piristyessä pienet yritykset edelleen alttiina maksuhäiriöille

Talouden piristyminen ei monessa yrityksessä vielä näy. Intrumin tuoreesta yritysanalyysista selviää, että pitkään jatkunut matala talouden aktiviteetti vaikuttaa edelleen; yritysten maksuviiveet jatkoivat laskuaan vuoden toisella kvartaalilla koko maassa ja lähes kaikilla toimialoilla. Kun ennakoitu talouskasvu lähtee kunnolla käyntiin ja yritysten taloudellinen aktiivisuus lisääntyy, myös maksuviiveet kääntyvät nousuun. Erityisesti pienillä yrityksillä voi olla edessään haastavia aikoja.

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan maksuviiveellisten yritysten osuus laski edelleen vuoden toisella kvartaalilla. Yritysten maksuviiveiden kehitykseen vaikuttavat pitkään jatkuneen talouden aktiviteetin matalan tason lisäksi yrityksille tarjotut kustannustuet ja verohelpotukset.

”Suomen Pankin ennakoima kasvu ei meidän tilastoissamme vielä näy. On hyvä merkki, että yritysten maksuviiveitä on vähemmän. Samalla se kuitenkin indikoi sitä, että yrityksissä talouden pyörät eivät vielä pyöri täysillä. Luotonhallinnan toimiala on voimakkaasti jälkisyklistä ja vähitellen tulemme näkemään käänteen myös maksuviiveissä,” sanoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Yritysten maksuviiveet laskivat vuoden toisella kvartaalilla tasaisesti kaikissa maakunnissa. Myös valtaosalla toimialoista maksuviiveellisten yritysten osuus laski vuodentakaiseen verrattuna. Poikkeuksena ovat rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, kaivostoiminnan ja louhinnan sekä muun palvelutoiminnan alat, joilla maksuviiveet lisääntyivät hienoisesti. Majoitus- ja ravitsemus-, kuljetus- sekä palveluala ovat olleet pandemian suurimpia kärsijöitä, mikä on näkynyt myös maksuviiveellisten yritysten osuudessa.

”Palvelu- sekä majoitus- ja ravitsemusala ovat ensimmäisiä ja viimeisiä, joihin rajoitustoimet kohdentuvat. Tämä rapauttaa aloilla toimivien yritysten taloudellista kestävyyttä ja tulevaisuudennäkymiä. Ongelmia on myös henkilöstö- ja osaajapuolella, kun alan työntekijät ovat hakeutuneet töihin muille aloille. Tämä luo painetta nostaa palkkoja, mikä vaikeassa tilassa oleville yrityksille tuottaa varmasti haasteita.”

Pienet yritykset alttiimpia talousongelmille

Viime vuoden koronatalkoissa moni yritys tarjosi kumppaneilleen aiempaa pitempiä maksuehtoja, mutta tänä vuonna ehtoja on lähdetty tiukentamaan; maksuaika supistui viime vuodesta keskimäärin lähes 30 prosenttia. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pohtivat asiakkaiden maksuviiveisiin liittyviä riskejä.

  • Lähes kaksi kolmasosaa (63%) pk-yrityksistä kertoo koronakriisin motivoineen parantamaan maksuviiveisiin liittyvien riskien hallintaa ja yli puolet (57%) on tullut entistä tietoisemmaksi niiden vaikutuksista pienyrityksille.
  • Yli puolet pk-yrityksistä (54%) sanoo joutuneensa hyväksymään toivottua pidempiä maksuehtoja suurilta tai monikansallisilta yrityksiltä välttääkseen asiakassuhteiden vahingoittumisen.

”Vaikka maksuviiveiden riskit usein tunnistetaan, ovat pienten yritysten keinot niiden hallitsemiseksi suuria heikommat. Suuryrityksillä on parempi mahdollisuus hallita luotonmyyntiprosessiaan ja niillä on enemmän neuvotteluvoimaa. Asiakassuhteen säilyttämiseksi moni pienempi yritys on valmis joustamaan,” Iskala kertoo

Erilaiset valtion tuet ja väliaikaiset lakimuutokset ovat puolestaan pitäneet konkurssien määrän alhaisella tasolla, mutta lopettaneiden yritysten määrä on viimeisimmissä tilastoissa kasvanut.

Iskalan mukaan heikko taloudellinen suhdanne on vaikuttanut monen pienyrityksen taloudellisiin toimintaedellytyksiin niin, että yritystoiminta on jouduttu lopettamaan:"Näistä yrityksistä suuri osa ei näy konkurssitilastoissa. Osan yritystoiminta taas on ollut pitkään tauolla. Kun toimintaa käynnistetään uudelleen, liittyy siihen monesti kustannuksia, joista yritys ei välttämättä selviäkään ajallaan. Koronapandemiakaan ei ole vielä ohi, joten taloudellinen tilanne on pienille yrityksille toistaiseksi edelleen hyvin haastava.”

 

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 300 000:sta suomalaisesta yrityksestä. Tämän raportin data on ajanjaksolta 1.4. - 30.6.2021. Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy lokakuussa.