Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Yrityssaneerauslakia uudistetaan heinäkuussa

Heinäkuun 1. päivänä 2022 tulee voimaan lakimuutos, joka parantaa yritysten mahdollisuutta päästä yrityssaneerausmenettelyyn aikaisemmassa vaiheessa. Eduskunnan säätämällä lailla EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Maksuviivästysdirektiivin vaatimusten täytäntöönpanon lisäksi lakimuutoksella sujuvoitetaan saneerausmenettelyjä.

Lakimuutoksen perusteella saneerausmenettelyyn voi hakeutua aiempaa aikaisemmin

Ennen lakimuutosta, saneerausmenettely on voitu aloittaa, kun yritys on maksukyvytön. Heinäkuusta lähtien, yritykset voivat hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn, kun yritystä vasta uhkaa maksukyvyttömyys. 

"Varhaisen saneerauksen tarkoituksena on saada tervehdyttämiskelpoiset yritykset saneerauksen piiriin jo aikaisemmassa vaiheessa"

Varhainen saneerausmenettely ja aikaisempi niin sanottu perusmuotoinen saneerausmenettely ovat rinnakkaisia ja yritys voi hakeutua kumpaan tahansa menettelyyn. Usein saneeraukseen haetaan liian myöhään ja saneeraukseen hakeminen on välivaihe konkurssin kanssa. Varhaisen saneerauksen tarkoituksena on saada tervehdyttämiskelpoiset yritykset saneerauksen piiriin jo aikaisemmassa vaiheessa, jolloin menettelyn menestymiselle on paremmat edellytykset.

Mitä varhainen menettely käytännössä tarkoittaa

Varhaiseen saneeraukseen on helpompaa päästä kuin perusmuotoiseen saneeraukseen. Menettelyn aloittamiseen ei sovelleta kaikkia perusmuotoisen saneerauksen esteitä, jotka voisivat estää menettelyn aloittamisen.

Varhaiseen saneeraukseen hakevan yhtiön on selvitettävä sitä uhkaava konkreettinen maksukyvyttömyys hakemuksessaan, minkä olemassaolon tuomioistuin arvioi päättäessään menettelyn aloittamisesta.

Varhaisen menettelyn aloittaminen ei automaattisesti johda perintä-, vakuudenanto- ja maksukieltoon, vaan näitä on haettava tuomioistuimelta erikseen. Hakemuksesta kielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi ja kestoa voidaan uusien hakemusten perusteella jatkaa yhteensä enintään 12 kuukautta. Päättäessään kieltojen määräämisestä tuomioistuin kuulee velkojia ja arvioi, onko saneerausmenettelyllä todellisuudessa mahdollisuutta menestyä.

"Mikäli varhaisen saneerausmenettelyn aikana ilmenee, että velallinen on maksukyvytön, voidaan saneerauskäsittely siirtää perusmuotoiseen menettelyyn."

Kevyempi esteperustekäsittely ei tarkoita sitä, että menettely päätyisi vahvistettuun maksuohjelmaan. Maksuohjelmaa ei voida vahvistaa, mikäli riittävä määrä velkojia ei puolla sen vahvistamista. Tuomioistuin ei myöskään määrä maksu- ja perintäkieltoja, mikäli yhtiön tosiasiallinen tila ei mahdollista menestyvää saneerausta tai hakemuksen taustalla on velkojien välttely. Mikäli varhaisen saneerausmenettelyn aikana ilmenee, että velallinen on maksukyvytön, voidaan saneerauskäsittely siirtää perusmuotoiseen menettelyyn.

Muutokset yrityssaneerauslakiin ovat hyviä ja tervetulleita

Intrumin näkee lakimuutoksen positiivisena. On toivottavaa, että maksuvaikeuksissa olevat yritykset arvioitavat varhaisen ja perusmuotoiseen saneeraukseen tuomia mahdollisuuksia aikaisempaa perusteellisemmin. On sekä yritysten itsensä että velkojien edunmukaista, että toimintakelpoisten yhtiöiden toimintaa voidaan jatkaa eikä toiminta pääty konkurssiin.

Keskeistä lakimuutoksen menestyksen osalta on, että tieto muutoksesta saavuttaa ne yritykset, joiden toiminnan jatkamiseen lakimuutokset voivat tuoda apua.

Muutosta koskeva säädös: Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, säädöskokoelman numero 386/2022.

Muutosta koskeva hallituksen esitys: HE 238/2021.

 

Tero Kantelinen, lakimies Intrum Oy