Perintäyhtiön huolellisuusvelvoitteen täyttäminen trattaperinnässä

Perintäalaa valvova viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa tratan huolellisuusvelvoitteen täyttämiseen suoramaksu- ja riitautustilanteissa. Aluehallintovirasto on katsonut, että ennen tratan lähettämistä velallisyritykselle perintäyhtiön tulee tarkistaa toimeksiantajaltaan velallisen sille mahdollisesti suoraan maksamat suoritukset ja mahdolliset saapuneet riitautukset. Aluehallintovirasto on todennut, etteivät perintäyhtiön ja sen toimeksiantajan välisessä sopimuksessa sovittu vastuunjako näissä tilanteissa ole ollut riittävä, vaan tarkistus on suoritettava erikseen.

Trattaperinnän tarkistuslista ja muutosilmoitukset Intrum Webin kautta

Valvovan viranomaisen kannanoton johdosta olemme luoneet tarkistuslistan, joka lähetetään Intrum Web -verkkopalveluumme niistä toimeksiannoista, joista tratta on lähdössä viiden vuorokauden kuluttua.

Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan listan ja ilmoittamaan meille, mikäli listassa olevista asiakkaista joku on

  1. maksanut suoraan yrityksellenne saatavan tai
  2. riitauttanut saatavan.

 

Ilmoitathan mahdolliset muutokset Intrum Webin kautta kirjaamalla ne suoraan kyseiseen perintäasiaan, jotta voimme ottaa muutokset käsittelyyn ennen tratan lähettämistä.

Jos muutoksia ei ole, emme tarvitse erillistä vastausta.