Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Vastuullisuus ja rahanpesulain asettamat velvoitteet edellyttävät liikekumppanin tuntemista

Rahanpesulaki asettaa useiden eri toimialojen yrityksille velvoitteita, joista yksi on asiakkaan tunteminen ja asiakkaan edustajan tunnistaminen.

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on häivyttää tai peittää jollakin rikollisella toiminnalla, kuten varkaudella tai petoksella hankitun omaisuuden alkuperä siten, että omaisuus näyttää laillisesti hankitulta. Rahanpesun avulla yritetään erilaisten rahansiirtojen avulla saada rikollisesti hankitut varat takaisin normaaliin kiertoon usein muita yrityksiä tai elinkeinonharjoittajia apuna käyttämällä.

Tämän vuoksi perintäyhtiöt, joiden kautta kulkee paljon maksuliikennettä, on laissa luokiteltu yrityksiksi, joita saatetaan yrittää käyttää hyödyksi rikollista alkuperää olevien varojen kierrättämisessä. Perintäyhtiöt on myös arvioitu yrityksiksi, jotka toisaalta voivat normaalin liiketoimintansa yhteydessä havaita rahanpesua ja edistää sen tunnistamista. Rahanpesulain asettamien velvoitteiden tarkoituksena on estää se, että perintätoimiston kautta kierrätettäisiin varoja rikolliseen toimintaan tai terrorismin rahoittamiseen.

Yrityksille asetettujen lakisääteisten tehtävien avulla viranomaisella on myös parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesuepäilyn taustalla voi olla havainto tavanomaisesta poikkeavasta liiketoiminnasta tai epätyypillisestä rahaliikenteestä, joista on ilmoitettava keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Yksi rahanpesun torjuntaan liittyvistä tärkeimmistä velvoitteista on asiakkaan tunteminen. Yrityksen tulee tietää kenen kanssa se asioi ja millaista sen asiakkaan normaali liiketoiminta on. Asiakasyrityksestä tulee kerätä täsmälliset ja oikeat tiedot ja todentaa yritystä edustavan henkilön henkilöllisyys. Tämä tapahtuu yrityksen suomalaisen edustajan osalta helpoimmin vahvaa sähköistä tunnistautumista käyttämällä. Tunnistautuminen tehdään aina yhteistyön alkaessa ja uusitaan asiakkaan riskiluokasta riippuen määräajoin yhteistyön jatkuessa.

Lisäksi asiakkaan tuntemistietoihin tulee liittää mahdollisen tosiasiallisen edunsaajan sekä yritysten toiminnassa mahdollisesti mukana olevien poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tiedot. Näiden tietojen ilmoittaminen ja vahva tunnistautuminen onkin suurimmalle osalle yrityksistä jo hyvin tuttua ja arkipäiväistä toimintaa, mutta vastaamme mielellämme, jos tietojen toimittamiseen liittyen ilmenee kysymyksiä.

Tietoa rahanpesulaista ja tunnistautumisesta

Rahanpesulaki edellyttää, että perintäyhtiö tunnistaa kaikki perinnässä toimeksiantajana olevat asiakkaansa. Tunnistamisvelvollisuus sisältää velvollisuuden tuntea asiakkaan liiketoiminta ja tunnistaa edustaja, joka toimii asiakkaan lukuun. Rahanpesulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Näin tunnistaudut Intrumilla:

  1. Täytä tunnistautumislomake Intrumin yhteistyökumppanin Twodayn tarjoamassa sähköisessä Signom-allekirjoituspalvelussa.
  2. Lomakkeen täyttämiseen tarvitset verkkopankkitunnukset. Tunnistautumistiedot tarvitaan henkilöltä, jolla on oikeus edustaa yhtiötä virallisesti. Vain henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset käyvät.
  3. Voit todistaa edustusoikeutesi myös valtakirjalla, jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta edustamaasi yritykseen. Valtakirjan voi ladata palveluun tunnistamislomakkeen allekirjoittamisen yhteydessä.

Lue lisää ja katso tarkemmat ohjeet tunnistautumiseen 

Salla Tulkki
Compliance Officer