Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Omistusoikeuden siirtyminen ja tuotteen takaisinhaku

Intrumin neuvontalakimiehet vastaavat perintään liittyviin kysymyksiin.

Asiakas on jättänyt myymämme tuotteen maksamatta ja ilmoittanut, ettei pysty maksamaan laskua. Olemme lisänneet laskuumme maininnan, että omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Voimmeko käydä hakemassa myydyn tuotteen takaisin asiakkaalta?

Kauppalain mukaan tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle tavaran hallinnan luovutuksen yhteydessä, mikäli asiasta ei ole toisin sovittu. Omistusoikeuden siirtyminen tarkoittaa, että ostaja omistaa tavaran ja voi määrätä siitä, vaikka kauppahintaa ei olisikaan maksettu. Käyttämällä omistuksenpidätysehtoa sopimuksessa velkoja voi estää omistusoikeuden siirtymisen siihen saakka, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

Omistuksenpidätysehdosta on suositeltavaa sopia osapuolten välillä kirjallisesti ennen kuin myyty tavara luovutetaan ostajan hallintaan. Pelkästään velkojan laskuunsa lisäämä omistuksenpidätysehto ei siten ole pätevä, koska myyjä ei voi kaupan syntymisen jälkeen yksipuolisella ilmoituksella parantaa asemaansa.

Omistusoikeuden pidätystä koskeva ehto on tehokas, jos siitä on sovittu kirjallisesti ja se kohdistuu käyttöomaisuuteen. Käyttöomaisuutta on omaisuus, jota ei ole tarkoitettu myytäväksi eteenpäin ostajan toimesta tai liitettäväksi toiseen esineeseen. Myytäväksi tarkoitettuun omaisuuteen kohdistuva omistuksenpidätysehto on tehokas niin kauan, kun omaisuus on ostajan hallussa.

Jos kyse on ostajan muuhun omaisuuteen liitettävästä tavarasta (esimerkiksi rakennustarvike, joka liitetään rakennukseen), omistuksenpidätysehto menettää tehonsa liittämishetkellä.

Omistuksenpidätysehto on tehokas myös velallisyrityksen konkurssissa tietyin edellytyksin. Käyttöomaisuudeksi myyty esine (esimerkiksi kone tai laite) voidaan ottaa pois ostajan konkurssipesän hallusta konkurssista huolimatta. Muuta omistuksenpidätysehdoin myytyä omaisuutta ei saada takaisin ostajan konkurssin alkamisen jälkeen.

Velallisen tulee luovuttaa omistuksenpidätysehdoin myyty omaisuus takaisin velkojalle, kun sopimuksen mukaisen kauppahinnan maksu on laiminlyöty. Jos velallinen ei luovuta omaisuutta vapaaehtoisesti, velkoja voi hakea takaisinhaun tueksi virka-apupäätöksen tuomioistuimelta. Tuomioistuimen ratkaisu voidaan toimittaa ulosottoon täytäntöön pantavaksi.