Alaikäisten terveydenhoitolaskut – miten laskuttaa ja periä?

Alaikäisten terveydenhoitolaskujen laskutus ja perintä herättävät ajoittain kysymyksiä siitä keneltä laskuja tulisi periä. Asiaa säätelevät muun muassa laki lapsen elatuksesta, holhoustoimesta annettu laki, laki terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi asiassa tulee huomioida YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti lapsen etu ja lapsen suojeleminen ylivelkaantumiselta.