Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Luottotietopalveluilla taklataan luottotappioriskejä

Yritysten maksuviiveet vaihtelevat kunnittain ja toimialoittain. Luottotietopalvelujen avulla kuntien talouspäättäjät voivat varmistua siitä, että heidän käyttämiensä yhteistyökumppanien talous on kestävällä pohjalla, mikä luo varmuutta esimerkiksi investointihankkeiden, kuten korjauskohteiden toteuttamiseen tai laitetoimitusten hankintaan.

Seuraamme kvartaaleittain yritysten maksuviiveiden kehitystä. Maksuviiveraporteista on nähtävissä, että toimialojen ja maakuntien välillä on paljon eroja maksuviiveiden määrissä. Kun yritys tai kuntayhtymä haluaa varmuuden yksittäisen yhteistyökumppaninsa maksukyvystä, suosittelemme luottotietojen hyödyntämistä.

Usein on nähtävissä jo hyvissä ajoin etukäteen, mikäli toimijalle on alkanut kerääntyä maksuviiveitä. Tässä kohtaa talouspäättäjän hälytyskellojen tulisi soida, ja hänen tulisi arvioida mahdolliset luottotappioriskit ja kykynsä niiden kantamiseksi. Fiksumpaa olisi ennakoida riskit etukäteen. Esimerkiksi korjausrakentamisen hankkeissa on tyypillisesti mukana useita urakoitsijoita. Yhden toimijan kaatuminen taloudellisiin vaikeuksiin saattaa vaarantaa koko projektin aikataulun ja budjetin – tämä skenaario on usein nähtävissä jo etukäteen, luottotietopalvelujen avulla.

Luottotiedot ja maksuviiveiden seuranta ovat esimerkkejä kuntapäättäjiä kiinnostavista palveluistamme, joiden avulla päätöksenteko pohjautuu tietoon.
Harri Brander, HTM, Key Account Manager, Intrum Oy

Luotonhallinta on kokonaisuus

Luotonhallinta on kokonaisuus, jossa tärkeänä tekijänä on riskien ennakointi. Intrum on toiminut menestyksekkäästi julkisen sektorien organisaatioiden kumppanina jo vuosikymmenten ajan. Intrum tuntee suomalaisen yhteiskunnan, olemmehan harjoittaneet perintätoimintaa Suomessa jo sadan vuoden ajan. Juuremme ovat edelleen tukevasti Suomessa, mutta olemme kansainvälistyneet yhtä matkaa asiakkaidemme kanssa.

Hallussamme on maksamisen dataa erilaisilta toimialoilta pitkältä ajalta. Tunnemme eri paikkakuntien sosio-ekonomisen nykytilan ja kehityshistorian, ja sitä kautta voimme tarjota onnistumisen kaavoja ja parhaita oppeja myös tulevaisuuteen. Merkittävää on myös se, että osaamisemme ytimessä ovat myös lakipalvelut, jotka toteutamme aina itse asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja osaamisemme on Intrumin seinien sisäpuolella.

Tyytyväinen asiakas on myös tyytyväinen kuntalainen tai kunnan työntekijä, joten pidetäänhän kuntalaisista ja asiakkaistamme yhdessä hyvää huolta nyt ja tulevaisuudessa.

Harri Brander
Key Account Manager
Intrum Oy