Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Ennusta, kohdenna, optimoi - analytiikalla älyä luotonhallintaan

Viime vuosina yhteiskunnat ja yksilöt ovat ottaneet digiloikkia ja viimeistään pandemia on siihen osin pakottanut. Yhden digi on etäkokous, toisen kalenterirobotiikka, kolmannen Spotifyn suositukset. Intrumin tapauksessa se on älykäs luotonhallinta, joka ennustaa tulevaa, vapauttaa aikaa ja optimoi luottoriskejä.

Lähtökohta analytiikan kehitystyölle Intrumilla on ollut perinnän prosessien optimointi. Optimoinnilla pyritään löytämään oikea hetki oikealle toimenpiteelle niin, että asiakkaan näkökulmasta palvelun vaikuttavuus paranee. Optimointia varten tarvitaan valtavat määrät dataa ja tässä olemme hyvässä asemassa. Datalähteistä merkittävimmät ja laajimmat ovat nimittäin omat järjestelmämme.

Suomessa on noin 390 000 maksuhäiriöistä henkilöä, joiden tiedot löytyvät luottotietoyhtiöiltä. Näiden tietojen lisäksi meidän järjestelmiemme läpi kiertää tuplaten sama määrä ihmisiä, jotka hoitavat maksunsa ajallaan. Anonyymia tilastollista maksukäyttäytymisdataa meillä on myös Suomen suurimman ulkoistetun reskontramme kautta, joka hoitaa vuodessa yli 30 miljoonaa myyntisaatavaa.

Analytiikkaa hyödynnetään sekä oman toiminnan kehittämisessä, että asiakkaidemme hyväksi. Olemme jo pidempään tehneet yrityskohtaisia ja -lähtöisiä analyyseja ja ennusteita yrityksen omista asiakkaista. Tämä on kasvattanut ymmärrystä asiakastarpeista ja siitä, mitä meidän tulee asiakkaidemme avuksi tuottaa. Lisäksi teemme toimialakohtaisia analyyseja ja ennusteita, joilla ennustamme mm. markkinoiden tilaa ja aktiivisuutta.

Pandemia vauhditti analytiikkakehitystä väliaikaisen, yritysperintää koskevan lainsäädännön muodossa. Sen myötä tuli trattaperintää koskeva kielto, jonka vuoksi näkymä yritysten todelliseen maksukykyyn hämärtyi. Lisäksi pelkona oli kulutuskysynnän heikentyminen ja konkurssimäärien lisääntyminen. Monelle yritykselle on tärkeää - ellei pakollista - tunnistaa heidän asiakkaidensa maksukyky sekä -halu ja sen kautta omalle yritystoiminnalle muodostuvat riskit. Tässä olemme voineet olla avuksi tunnistamalla asiakkaan omasta datasta riskiluokituksia ja tuottamalla asiakkaillemme analyysia päätöksenteon tueksi.

Luotonhallinnan analytiikkaa käytetään esimerkiksi:
Ennustamaan yksityishenkilön maksukäyttäytymisen riskejä reaaliaikaisella datalla (Luottomaatti).
Tunnistamaan henkilön tai yrityksen maksukykyyn vaikuttavia tekijöitä, mikä tukee asiakasneuvojiamme heidän etsiessään sopivia ratkaisuja ihmisten maksuvaikeuksiin.
Tunnistamaan riskiyritykset jo muutamaa kuukautta ennen kuin asia näkyy julkisesti missään.
Ennustamaan miten suuri osuus avoimista ostolaskuista tulee maksetuksi ja missä ajassa (älykäs reskontra).
Tunnistamaan tekijöitä ja luomaan prosesseja, jotka optimoivat yritysten kassavirtaa.

Datasta on hyötyä vain, jos se on strukturoitua ja nopeaa

Aikaisemmin oli puhe Big datasta. Nyt on täysin kirkastunut tarve, että dataa on myös pystyttävä käyttämään sekunneissa. Datan laajuudella ei itsessään ole mitään arvoa, jos se ei ole järjestyksessä ja nopeasti käytettävissä. Tämä täytyy jokaisen organisaation ymmärtää, jos aikoo dataa menestyksekkäästi hyödyntää.

Big datasta on tullut itseisarvo ja nyt puhutaan Fast datasta. Määrää suurempi arvo on siis oikealla ja nopealla datalla. Et halua koko verstaan työkaluja, vaan oikean jakoavaimen nopeasti. Toinen esimerkki on verkkokauppa, jonka järjestelmä tunnistaa sinut ja antaa nopeasti ehdotuksia, jotka hyödyttävät juuri sinua. Datasta on hyötyä vain, jos se auttaa asiakasta ratkaisemaan oman ongelmansa tai saamaan vastauksen avoimeen kysymykseensä.

Tulevaisuus on ennustamista

Oman talouden hallinta on kokenut muutoksen. Jo 20 -vuotiaana voit ottaa enemmän lainaa, kuin vanhempasi koko elämänsä aikana. Nuorena myös ymmärrys omasta maksukyvystä, lainasta sekä siihen liittyvistä todellisista koroista voi olla hämärä. Ylivelkaantuneilla tämä näkyy lopulta yleensä maksuvaikeuksina, jolloin keskeistä on pystyykö veloista selviytymään ja millä edellytyksillä?

Pitkäkestoiset maksuvaikeudet eivät ole kenenkään etu. Meidän tuleekin ymmärtää talouden ja velkaantumisen yleisiä muutoksia, jotta voimme tukea asiakkaidemme kestävää liiketoimintaa ja vastuullista luottokauppaa. Siinä, missä raportti kertoo historiasta, on meidän tarkoituksemme kertoa myös tulevasta. Yksi Intrumin tärkeimmistä tavoitteista on kehittää markkinoiden parhaita ratkaisuja pohjautuen osaamiseemme sekä tiedon ja analytiikan parempaan hyödyntämiseen asiakkaan eduksi. Tätä tavoitetta teemme parhaillaan todeksi. Nopeasti.

 

Aku Kiema, johtaja, Intrum Oy