Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Oikea-aikaisen reskontranhoidon merkitys rahankierron tehostamisessa

Oikea-aikaisen reskontranhoidon merkitys rahankierron tehostamisessa

Myyntisaatavien hallinnalla on kriittinen merkitys yrityksen kassanhallinnassa ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle yrityksen johtamiseen sekä muuhun toimintaan. Kun rahat kotiutuvat nopeasti, ne voidaan investoida yrityksen tulevaisuuden tarpeisiin. Ymmärrys reskontran käyttäytymisestä on tärkeää myös riskienhallinnan ja luottopolitiikan näkökulmasta.

Myyntireskontralla tarkoitetaan luetteloa yrityksen myyntisaatavista eli lähetetyistä laskuista ja niihin saapuvista maksuista. Reskontra on osa yrityksen kirjanpitoa ja käytännössä myyntireskontra toimii työvälineenä myyntisaatavien hallinnassa.

Intrum on Suomen suurin reskontranhoitaja ja hyödynnämme vuosien asiantuntijuutta hoitaessamme asiakkaidemme reskontria. Oikea-aikaisesti hoidetusta reskontrasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen liiketoiminnan johtamisessa. Ajantasaisuuden varmistamiseksi huolehdimme päivittäin laskujen ja saapuneiden maksujen valvonnasta, käsittelemme muun muassa virheelliset maksut sekä tarjoamme ystävällistä, inhimillistä sekä asiantuntevaa maksamiseen liittyvää asiakaspalvelua. Mikäli saatavat eivät kotiudu ajallaan, huolehdimme asiakkaan puolesta laskun muistutus- ja perintätoimenpiteistä. Automaattinen perintäprosessimme takaa, että saatavat kotiutuvat helposti ja maksuvaikeuksista huolimatta hyvä asiakassuhde säilyy. Näin asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa meidän tehostaessa yrityksen rahankiertoa.

Esimerkkejä kassankierron optimoinnista

Seuraavaksi muutama käytännön esimerkki, miten olemme tehostaneet asiakkaidemme rahankiertoa nopeuttamalla laskusaatavien kotiutumista.

  1. Ensimmäisessä tapauksessa asiakkaan manuaalinen maksumuistuttaminen automatisoitiin päivittäin tapahtuvaksi toimenpiteeksi.
  2. Toisessa esimerkissä asiakkaan rahankiertoa tehostettiin tarkastelemalla laskujen jakelukanavia, sillä paperilasku jakelutapana hidasti saatavien kotiutumista. Asiakkaalla käynnistettiin markkinointikampanja, jonka avulla paperilaskujen määrää saatiin vähennettyä ja ohjattua heidän asiakkaitaan käyttämään sähköisiä kanavia.

Molemmissa esimerkeissä maksuviiveet pienenivät huomattavasti.

Oikea-aikaisesti ja automatisoidusti hoidetusta reskontrasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen liiketoiminnan johtamisessa. Sen perusteella voidaan ennakoida rahankiertoa eli kuinka paljon rahaa on odotettavissa yrityksen kassaan, millä aikavälillä ja varautua mahdollisiin maksuviiveisiin. Kokonaiskuvan lisäksi tiedosta voidaan eritellä yksittäisiä asiakkaita tai asiakasryhmiä koskevia tietoja. Autamme myyntisaatavien hallinnan lisäksi siihen liittyvän tiedon aktiivisessa analysoinnissa ja seurannassa. Ulkoistaessasi reskontranhoidon hyödyt myös siitä, että reskontranhoito ei pysähdy lomiin tai poissaoloihin.

Ota yhteyttä luotonhallinnan asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1600, asiakapalvelu@intrum.com

Jätä yhteydenottopyyntö