Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Jälleenmyyjät erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Intrumin kanssa, myös kumppanien asiakkaista kolme neljästä oli tyytyväisiä Intrumiin ja sen palveluihin

Intrumin luotonhallinnan palveluita myydään omien myyntikanaviemme lisäksi kumppaniverkostomme kautta. Tutkimme ulkopuolisen tutkimusyhtiön, Eezy Flown, avulla miten jälleenmyyjät kokevat meidät ja palvelujemme hyödyt. Lisäksi selvitimme asiakaskokemusta kumppanien asiakkaiden keskuudessa. Tulosten perusteella jälleenmyyjät ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja Intrumin tarjoamiin lisäarvoratkaisuihin. Myös kumppanien asiakkaista kolme neljästä oli tyytyväisiä Intrumiin ja palveluihimme. Intrumin vahva brändi nousi tärkeäksi tekijäksi niin jälleenmyyjien kuin heidän asiakkaidenkin keskuudessa kumppanin valinnassa.

Intrum on tehnyt Suomessa kumppanien kanssa menestyksellisesti yhteistyötä jo yli 15 vuotta. Jälleenmyyjät ovat ohjelmistoyhtiöitä ja tilitoimistoja, joiden asiakkaat ovat pääosin pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Kehittääksemme toimintaamme, teetimme kumppanuustutkimuksen kesä-syyskuussa ulkopuolisen tutkimusyhtiö Eezy Flown kautta.

Tutkimuksen taustaa

Halusimme ymmärtää, miten ja millainen asiakkuus jälleenmyyjien kautta syntyy. Selvitimme myös minkälainen kokemus kumppaneille on syntynyt Intrumista ja palveluistamme. Lisäksi tutkimme minkälainen asiakaskokemus ja mielikuva Intrumista on kumppanien kautta tulleilla asiakkailla. Näitä seikkoja tutkittiin kesä-syyskuussa 2023 kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin kyselyin sekä ValueScout-tutkimusmetodilla.

Jälleenmyyjät erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön

Kumppanien päättäjät suhtautuivat poikkeuksetta erittäin myönteisesti Intrumiin ja he olivat hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön. Esiin nostettiin aktiivinen ja mukava yhteis- ja kehitystyö Intrumin kanssa sekä hyvät henkilösuhteet. Lisäksi jokainen piti Intrumin mainetta ja luotettavuutta ylivertaisena toimialallaan. 

Intrumin maine, eli brändimielikuva, tunnettuus ja alan asiantuntijuus olivat tärkeimmät syyt valita ja suosia juuri Intrumia kumppanina. Intrumin maineen ja brändin koettiin tuovan merkittävää lisäarvoa jälleenmyyjille ja heijastuvan myös heidän maineeseensa. Intrumin mainetta perusteltiin spontaanisti ominaisuuksilla: luotettavuus, tehokkuus, osaaminen ja pitkä kokemus alalta, vahvin, ”alansa ehdoton ykkönen”. Toinen tärkeä syy valita juuri Intrum oli aktiivinen ja hyvin ammattitaitoinen yhteistyö kumppanuudessa. Tämä painottui etenkin päättäjillä. Myyjät taas korostivat Intrumin luotettavaa mainetta ja brändiä sekä laadukkaita ratkaisuja.

Kumppanien asiakkaista kolme neljästä oli tyytyväisiä Intrumiin

Kolme neljästä (74 %) kyselyyn vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Intrumin palveluihin. Kehitystoiveita annettiin muun muassa tiedonkulkuun ja hinnoittelun selkeyttämiseen.

47 prosenttia kumppaneiden asiakkaista valitsi suoraan Intrumin, vain 12 prosenttia harkitsi kilpailijaa. Yli kolmannes (31 %) valitsi Intrumin tunnettuuden perusteella ja 18 prosenttia mainitsi, että Intrum on luotettava toimija. Yli kolmannes (33 %) asiakkaista oli tullut Intrumin asiakkaaksi kumppanin myyjän kautta. 24 prosenttia otti suoraan yhteyttä Intrumiin. Suoraan Intrumiin yhteyttä ottaneista 58 prosenttia sanoi asiakkuuden aloittamisen olleen melko helppoa, sen sijaan kumppanin kautta tulleille asiakkuuden aloitus oli useammin erittäin helppoa (53 %).  

Asiakkaat kokivat Intrumin palvelun käytön pääosin helpoksi. Mielikuva Intrumista oli vahva ja arvotasolla hallinta ja valta korostuivat. Verkkoasioinnin (Intrum Web) rinnalle toivottiin enemmän yhteydenpitoa puhelimen, sähköpostin tai chatin välityksellä. Nämä ovat henkilökohtaisempia viestintävälineitä ja rakentavat ideaalisempaa asiakaskokemusta. Vastaajat olivat myös kiinnostuneita hankkimaan Intrumin muita palveluja tulevaisuudessa.

Terveen talouden suunnannäyttäjä

Tutkimuksen yksi tavoitteista oli löytää myös kehityskohtia, jotta voimme kehittää toimintaamme vieläkin paremmaksi.

- Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita arvokkaasta palautteesta. Käymme kehitystoiveet läpi ja pyrimme kehittämään toimintaamme, jotta varmistamme luotonhallinnan palveluiden laadun ja asiakkaiden hyvän asiakaskokemuksen tulevaisuudessakin. Markkinajohtajana toimimme alan roolimallina ja haluamme olla rakentamassa kasvua Suomeen, toteaa Intrumin myynnin ja kumppanuuksien kehitysjohtaja Juha Pihlajamäki.

Haluatko lisätietoa kumppanuuspalveluistamme?  Ole rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa sinua ja asiakkaitasi menestymään:

Juha Pihlajamäki
Kehitysjohtaja, myynti ja kumppanuudet
Intrum Oy
juha.pihlajamaki@intrum.com