Muuta luottotappiosi tuotoksi

Aktiivinen saatavien myynti on keskeinen osa yrityksen kassanhallintaa.

Aloitin työskentelyn saatavien oston parissa Intrumilla noin vuosi sitten. Nopeasti huomasin, että lähes kaikkia yrityksiä, niin pieniä kuin suuria, yhdistää huoli erääntyneiden myyntisaatavien tuomasta kuormasta. Huomiotani tukee myös Intrumin tuorein maksutaparaportti, jonka mukaan pidentyneet maksuajat vaikuttavat lähes joka toisen eurooppalaisen yrityksen kassavarallisuuteen puhumattakaan lisääntyneestä hallinnollisesta työstä. Yritysten tulisi pystyä keskittymään täysillä omaan liiketoimintaansa ja saada kaikki omat resurssinsa hyödynnettyä omassa liiketoiminnassaan.

Jatkuvilla saatavien alaskirjauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia yrityksen talouteen ja liiketoimintaan.

Yritykset kasvavat Suomessa keskimäärin 5-7 prosenttia vuosittain. Mikäli yritys tekee tänä vuonna 100 000 euron alaskirjauksen myyntisaatavista, tulee yrityksen tehdä seuraavana vuonna lisämyyntiä vähintään 2 miljoonan euron edestä kuitatakseen alaskirjauksesta tulleet menetykset.

Saatavien myynnillä vapautetaan yrityksen pääomaa käytettäväksi yrityksen omaan liiketoimintaan, jolloin kassankierto nopeutuu ja toiminta tehostuu.

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa yritykset usein ajoittavat saatavien myynnin isojen markkinointikampanjoiden alle, jolloin erääntyneistä myyntisaatavista tulleet tappiot saadaan nopeasti tuottamaan yrityksille arvokasta lisämyyntiä.

Aktiivinen ja hyvin suunniteltu saatavien myynti luo yrityksille uusia mahdollisuuksia. Sillä voidaan myös vähentää kausivaihtelun vaikutusta kassankiertoon.

Saatavien myynti on keskeinen osa nykyaikaista yrityksen kassanhallintaa, ja sillä varmistetaan, että yrityksellä on jatkuvasti käytettävissään kaikki mahdolliset resurssit tekemään sitä, mitä ne osaavat parhaiten.

Me Intrumilla tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua saatavien myyntiin liittyen. Käymme aina läpi saatavien nykytilanteen, jotta tiedät mikä on saatavakantasi todellinen arvo, mikä on oikea aika myydä ja mikä saatavien myynnin malli sopii parhaiten juuri sinun yrityksellesi. Myydessäsi saatavasi meille voit olla varma, että asiakassuhteesi ei vaarannu, vaikka saatavan omistussuhde muuttuu.

Pidämme asiakaistasi hyvää huolta – ylivertainen asiakaspalvelu on meille kunnia asia.

Muutetaan yhdessä luottotappiosi tuotoksi ja autetaan Suomi nousuun.

Kirjoittaja: Juho Sotamaa, tuotepäällikkö, saatavien osto,  Intrum