Näkökulmia luotonhallintaan

Nordic debt collection -analyysit

Puolivuosittainen analyysi Pohjoismaiden luotonhallintamarkkinan kehityksestä makrotalouden näkökulmasta

Vol. 1 219

Iällä on merkitystä, kun tarkastellaan Pohjoismaiden kuluttajien velkaantumisen trendiä. Intrumin uusi analyysi osoittaa, että perintätoimeksiantojen määrä yli 60-vuotiaiden keskuudessa on kasvanut 25 prosenttia kahden viive vuoden aikana. Samaan aikaan alle 30-vuotiaiden henkilöiden perintätoimeksiantojen määrät ovat kehittyneet hitaammin.


Vol. 1 2018

Vahva talouskasvu ja matalat korot ovat lisänneet luotonannon kysyntää Pohjoismaissa viime vuosina. Intrumin data näyttää, millaisia vaikutuksia tällä on perintätoimeksiantojen määrien kasvuun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.