Näkökulmia luotonhallintaan

Nordic debt collection -analyysit

Kun korot nousevat, kuinka käy kuluttajien maksukyvyn?

Vol 1. 2018

Vahva talouskasvu ja matalat korot ovat lisänneet luotonannon kysyntää Pohjoismaissa viime vuosina. Intrumin data näyttää, millaisia vaikutuksia tällä on perintätoimeksiantojen määrien kasvuun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.