Näkökulmia luotonhallintaan

Nordic Debt Collection Analyysit

Puolivuosittainen analyysi Pohjoismaiden luotonhallintamarkkinan kehityksestä makrotalouden näkökulmasta

2022

Huolimatta pandemian aikana tapahtuneista supistuksista ja työttömyyden lisääntymisestä, pohjoismaisten kotitalouksien ja yritysten maksukyky on vahvistunut koronaepidemian puhkeamisen jälkeen. Sekä perintätapausten määrä että koko Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa oli joulukuun 2021 lopussa keskimäärin 20 prosenttia pienempi kuin pandemian alkaessa maaliskuussa 2020. Laskussa ovat mukana sekä kotitaloudet että yritykset. 


2021

Koronapandemia on kohdellut suomalaisia epätasaisesti. Työttömyys on noussut ja koskettanut erityisesti pienituloisia ja nuoria, joskin pandemian alun lomautusaaltojen jälkeen tilanne on parantunut. Samaan aikaan kulutus on vähentynyt kaikissa ikäluokissa ja perintätapausten määrät ovat kääntyneet laskuun.


Vol. 2 2019

Taantuma näköpiirissä - uhkana kasvavat luottotappiot? Osa kotitalouksien kasvaneesta kulutuksesta on rahoitettu lainarahalla. Miten käy, jos talous kääntyy laskuun ja kotitalouksien tulot pienenevät? Entä onko miesten ja naisten välillä eroja perintätoimeksiantojen määrissä? Näihin kysymyksiin saat vastauksia tuoreesta analyysistämme.


Vol. 1 2019

Iällä on merkitystä, kun tarkastellaan Pohjoismaiden kuluttajien velkaantumisen trendiä. Intrumin uusi analyysi osoittaa, että perintätoimeksiantojen määrä yli 60-vuotiaiden keskuudessa on kasvanut 25 prosenttia kahden viive vuoden aikana. Samaan aikaan alle 30-vuotiaiden henkilöiden perintätoimeksiantojen määrät ovat kehittyneet hitaammin.


Vol. 1 2018

Vahva talouskasvu ja matalat korot ovat lisänneet luotonannon kysyntää Pohjoismaissa viime vuosina. Intrumin data näyttää, millaisia vaikutuksia tällä on perintätoimeksiantojen määrien kasvuun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.