Maksuviivetutkimukset kvartaaleittain

Intrumin maksuviivetutkimus paljastaa, miten monet yritykset ovat kvartaaleittain perinnän kohteena.

Maksuviivetutkimus Q2 2021

Maksuviiveellisten yritysten osuus edelleen pääosin laskussa - hienovaraista kasvua rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, kaivostoiminnan ja louhinnan sekä muun palvelutoiminnan toimialoilla

Lue analyysi

Maksuviivetutkimus Q1 2021

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveitä kuvaavaa tutkimusta. 


Maksuviivetutkimus Q4 2020

Maksuviiveellisten yritysten osuuden laskusta huolimatta konkurssien uhka kasvaa - väliaikaisen konkurssilain tavoite tuskin toteutuu


Maksuviivetutkimus Q3 2020

Maksuviiveet keskittyvät nyt tietyille yrityksille, vaikka yleinen talouden hidastuminen on vähentänyt maksuviiveellisten yritysten suhteellista osuutta


Maksuviivetutkimus Q2 2020

Yritysten maksuviiveet keskimäärin vähenivät 6,5 prosenttia vuoden toisella kvartaalilla


Maksuviivetutkimus Q1 2020

Majoitus- ja ravintola-alan yrityksistä 15 % maksuvaikeuksia jo ennen koronakriisiä


Maksuviivetutkimus Q4 2019

Vuoden viimeisellä neljänneksellä maksuviiveellisiä yrityksiä  5,46 % - maksuviiveiden trendi laskeva vuonna 2019


Maksuviivetutkimus Q3 2019

Yritysten maksuviiveet pysyneet lähes ennallaan vuodentakaiseen verrattuna


Maksuviivetutkimus Q2 2019

Yritysten maksuviiveet lisääntyneet vuodentakaisesta


Maksuviivetutkimus Q1 2019

Kuudella prosentilla yrityksiä ilmeni maksuviiveitä Q1 2019


Maksuviivetutkimus Q4 2018

Yritysten maksuviiveet laskusuunnassa vuoden loppua kohden


Maksuviivetutkimus Q3 2018

Yritysten maksuviiveet kasvoivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä - eniten nousua energia-alalla


Maksuviivetutkimus Q2 2018

Yritysten maksuviiveet ovat lievässä nousussa viime vuoteen verrattuna - maakuntien väliset erot ovat tasaantumassa


Maksuviivetutkimus Q1 2018

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yritysten maksuviiveet kasvoivat lähes kaikilla toimialoilla edellisvuoteen verrattuna


Maksuviivetutkimus Q4 2017

Yritysten maksukyky pysyi lähes ennallaan vuoden viimeisellä neljänneksellä


Maksuviivetutkimus Q3 2017

Yritysten maksuviiveet ovat pysyneet ennallaan


Maksuviivetutkimus Q2 2017

Yritysten maksuviiveet kääntyneet kasvuun – merkki positiivisesta talouskehityksestä


Maksuviivetutkimus Q1 2017

Mitä suurempi yritys sitä todennäköisemmin se maksaa myöhässä


Maksuviivetutkimus Q4 2016

Yritysten maksukyvyssä tapahtui loppuvuodesta notkahdus


Maksuviivetutkimus Q3 2016

Pienyritykset nousun vetureina


Maksuviivetutkimus Q2 2016

Valoa tunnelin päässä – entistä harvemmat yritykset joutuvat perinnän kohteeksi