Yritysten maksutaparaportti 2018

Keskeisimmät päätulokset vuoden 2018 raportissa liittyvät yritysten tietoisuuteen GDPR:stä ja sen mahdollisiin vaikutuksiin maksukäytäntöihin, sekä ylipitkien maksuehtojen hyväksymiseen.

European Payment Report 2018 mukaan 15 % kyselyyn vastanneista suomalaisista yrityksistä uskoo tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltamisen  aloittamisen vaikuttavan heidän yritystensä maksukäytäntöihin. Tulokset ovat samansuuntaisia kaikkialla Euroopassa, jossa 14 % koki samoin.

Toisena päätuloksena raportista ilmenee, että yritysten hallinnollinen tehottomuus on yritysten pääsyy maksuviiveisiin tahallisen vitkuttelun lisäksi.

Kolmas ja merkittävin löydös liittyy ylipitkien maksuehtojen hyväksymiseen. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä yrityksestä Suomessa hyväksyy pidempiä maksuehtoja kuin he olisivat halukkaita myöntämään. 

Lataa raportti tästä

Yrityksen nimi