Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Uusi luottotietolaki voimaan: Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee

Velallisten asemaa helpottava lakimuutos lyhentää maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa ja mahdollistaa talouden kuntoon laittamisen aiempaa nopeammin. Kokosimme kysymyksiä, vastauksia ja ohjeita maksuhäiriömerkinnästä, siihen liittyvästä REF-merkinnästä sekä velan maksusta ilmoittamisesta.

Uusi laki helpottaa velallisten asemaa ja antaa mahdollisuuden oman talouden kuntoon laittamiseksi aiempaa nopeammin. Velan maksusta kannattaa ilmoittaa luottotietojen ylläpitäjälle heti, kun velka on kokonaan maksettu. Silloin maksuhäiriömerkinnän yhteyteen lisätään REF-merkintä, joka kertoo, että velallinen on pystynyt maksamaan merkinnän aiheuttaneen velan kokonaan pois.

REF-merkintä ei poista maksuhäiriömerkintää, mutta nopeuttaa prosessia, sillä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velka on ilmoitettu maksetuksi. Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia maksuhäiriömerkinnästä ja REF-merkinnästä sekä ohjeita, miten ilmoitus velan maksusta tehdään.

Kysymyksiä ja vastauksia maksuhäiriömerkinnästä ja REF-merkinnästä

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä voi syntyä laskun pitkittyneen maksulaiminlyönnin seurauksena ja se voidaan rekisteröidä niin yksityishenkilön kuin yrityksen luottotietoihin. Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on pysäyttää velkaantuminen. Velkoja voi ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin lakisääteisten myöhästymiskriteereiden täyttyessä. Maksuhäiriömerkintä voi syntyä myös käräjäoikeuden velkomustuomion ilmoituksesta tai kun lasku on siirtynyt ulosottovaiheeseen. Maksuhäiriömerkintä voi liittyä myös velkojen järjestelyyn. Luottotietoja koskevat säädökset, kuten maksuhäiriömerkintöjen tallennusajat ja luottotietojen käyttöoikeudet on määritelty tarkasti luottotietolaissa.

Mikä on REF-merkintä ja mitä hyötyä siitä on?

REF-merkintä voidaan lisätä luottotiedoissasi näkyvään maksuhäiriömerkintään, kun olet maksanut velan, josta maksuhäiriömerkintä on aiheutunut. REF-merkintä luottotietorekisterissä siis kertoo, että maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on kokonaan maksettu ja sen avulla voit osoittaa, että olet maksukykyinen maksuhäiriömerkinnästä huolimatta. REF-merkintä ei siis poista maksuhäiriömerkintää, mutta voi auttaa esimerkiksi luoton tai vuokra-asunnon saamisessa maksuhäiriömerkinnästä huolimatta.

Miten ja milloin saan maksuhäiriömerkinnän pois?

Maksuhäiriömerkinnän poistaa luottotietorekisteriä ylläpitävä taho. Joulukuun alussa 2022 voimaan astuneen luottotietolain muutoksen mukaan maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velan maksamisesta on ilmoitettu luottotietoyhtiölle.

Huomioithan, että voit pyytää luottotietoihisi REF-merkintää, kun olet maksanut velkasi. REF-merkintä kertoo, että koko velka on maksettu, vaikka maksuhäiriömerkintä ei olisi vielä poistunut.

Kuka toimii rekisterinpitäjänä maksuhäiriötietojen osalta?

Maksuhäiriömerkintöjen osalta Suomessa luottotietorekisteriä ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy, jotka vastaavat omasta rekisteristään ja sen tietosisällöstä.

Intrum toimii perintätoimintaa harjoittaessaan rekisterinpitäjänä perintätoimenpiteitä koskevien tietojen osalta.

Miten saan REF-merkinnän?

Voit pyytää REF-merkintää, kun koko velka on maksettu. Merkintää voi pyytää suoraan luottotietorekisterin pitäjiltä, Suomen Asiakastieto Oy:ltä sekä Dun & Bradstreet Finland Oy:ltä.

Molemmat tarvitsevat REF-merkintää varten seuraavat tunnistetiedot:

 • Henkilötunnus/y –tunnus
 • Nimesi ja osoitteesi
 • Merkinnän selite
 • Merkinnän pvm
 • Tositteen maksusta


Voiko Intrum lisätä REF-merkinnän puolestani?

Voit myös pyytää meitä ilmoittamaan maksuhäiriömerkintään johtaneen laskun maksusta luottotietoyhtiöön. Merkintä ei valitettavasti ole automaattinen, vaan sitä varten on luottotietoyhtiölle annettava kirjallinen todiste maksusta. ​Toimenpiteestä veloitamme palveluhinnastomme mukaisesti Maksamista varten lähetämme maksutiedot ja maksun saatuamme lähetämme todistuksen suoraan luottotietoyhtiöön.

Asiasi yksilöintiä ja käsittelyä varten tarvitsemme

 • Maksuhäiriömerkintään johtaneen perintäasian asianumero (löytyy perintäkirjeen oikeasta yläkulmassa)
 • Nimesi
 • Osoitteesi
 • Merkinnän päivämäärä ja summa 

Jos sinulla ei ole tiedossasi asianumeroa, ilmoitathan kaikki seuraavat tiedot:

 • Henkilötunnuksesi
 • Nimesi
 • Osoitteesi
 • Tiedot alkuperäisestä laskuttajasta
 • Maksuhäiriömerkinnän päivämäärä ja summa

Ilmoittaako Intrum luottotietoyhtiölle, että olen maksanut velkani?

Ilmoitusvelvollisuus ei koske automaattisesti kaikkia saatavalajeja. Ilmoitamme velkojan puolesta luottotietoyhtiöille kulutusluottoihin perustuvat maksuhäiriömerkinnät ja siten myös näihin tulleet maksut veloituksetta.

Luottotietolain mukainen ilmoitusvelvollisuutemme koskee vain luottotietolain 14 § mainittuja kuluttajasaatavia ja näistä aiheutuneita merkintöjä. Luottotietolain 14 § mukaan velkojan on ilmoitettava luottotietoyhtiöille vain sellaisen kuluttajasaatavan maksusta, jonka laiminlyönnistä velkoja itse on ilmoittanut luottotietoyhtiöille (ns. LKP-merkinnät).

Muiden kuin kuluttajasaatavaan perustuvien maksuhäiriömerkintöjen osalta ilmoitusvelvollisuutta ei ole säädetty velkojalle. Näiden merkintöjen osalta voit itse ilmoittaa luottotietoyhtiölle velan maksusta esittämällä kopion kuitista tai ulosotosta saadun todistuksen. Voimme myös tehdä ilmoituksen puolestasi erillisestä maksusta, jolloin sinun ei tarvitse hankkia kuitteja tai todistuksia maksuilmoitusta varten.

Jos olet pyytänyt Intrumia ilmoittamaan luottotietoyhtiölle häiriömerkinnän aiheuttaneen velan maksusta, lähetämme ilmoituksen sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet palvelumaksun asian hoitamisesta puolestasi.

Haluaisin REF-merkinnän maksettuun velkaan ja minulla ei ole tiedossa asianumeroa, josta maksuhäiriömerkintä on syntynyt, mitä teen?


Asianumero tarvitaan vain, jos toivot Intrumin ilmoittavan REF-tiedon, mutta toki se onnistuu myös ilman asianumeroa. Jos sinulla ei ole tiedossasi asianumeroa, ilmoitathan meille kaikki seuraavat tiedot: 

 • Henkilötunnuksesi
 • Nimesi
 • Osoitteesi
 • Tiedot alkuperäisestä laskuttajasta
 • Merkinnän päivämäärä ja summa

Jos kyseessä on yrityksen velkaan liittyvä asia, ilmoita myös yrityksesi tiedot:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite

Asianumeroa yksilöintiin ei myöskään tarvita, jos teet ilmoituksen maksusta itse luottotietoyhtiöille.

Minulla on useita maksuhäiriömerkintöjä, pitääkö jokaisessa olla erikseen oma REF-merkintä?

Kyllä, jokaiseen maksuhäiriömerkintään maksusta (REF) tulee ilmoittaa erikseen.

Miten voin tarkistaa, kuinka monta maksuhäiriömerkintää minulla on?

Tietoja maksuhäiriömerkinnöistä saat luottotietorekisteristä eli kääntymällä Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Oy:n puoleen.

Intrumilta voit saada saldotodistuksen, joka sisältää Intrumilla perinnässä olevat velat sekä kattaa myös parhaillaan ulosotossa olevat, Intrumin hoitamat asiat. Ulosotosta voi pyytää ulosottoasioiden tulosteen.

Yrityksellemme on aiheutunut tratasta maksuviive-/protestointimerkintä. Saammeko merkinnän poistettua?

Aiheellisia merkintöjä ei poisteta, mutta kun olette maksaneet velan kokonaisuudessaan voitte pyytää protestointimerkinnän yhteyteen REF-merkintää. REF-merkintä kertoo, että koko velka on maksettu ja maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velan maksamisesta on ilmoitettu luottotietoyhtiölle.

Lue lisää vinkkejä ja neuvoja perintäasioista!