Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

 

Velka- ja perintäasioiden sanasto

Mitkä ovat perintäkulut? Mitä tarkoittaa haastehakemus? Tutustu velkasanastoon.

Velka-asiat a:sta ö:hön

Asiamies
Henkilö/yritys/yhteisö, joka hoitaa perintää velkojan toimeksiannon perusteella. Perintätoimisto toimii perintätoiminnassaan yritysten ja yhteisöjen asiamiehenä.

Haastehakemus
Haastehakemuksella haetaan käräjäoikeudesta velkomustuomiota ulosottoa varten. Velkomusprosessi käräjäoikeudessa nostaa perintäkuluja huomattavasti ja aiheuttaa häiriömerkinnän luottotietoihin.

Jälkiperintä
Jälkiperintä on luottotappioksi kirjattujen saatavien perintää. Näillä tarkoitetaan saatavia, joita erinäisistä syistä ei ole saatu perittyä. Jälkiperinnässä käytetään menetelminä vapaaehtoista perintää (kirjeperintä, puhelinperintä) sekä oikeudellista perintää (haastehakemukset, täytäntöönpanopyynnöt). Lisäksi palveluun kuuluu velkajärjestelypalvelu sekä yrityssaneerauksien ja konkurssien valvonta.

Jälkiperintä seuraa asiakkaan taloudellisessa tilanteessa tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on aina sopimus asiakkaan kaikkien velkojen maksusta vapaaehtoisella maksusuunnitelmalla.

Luottotiedot
Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kertovat henkilön tai yrityksen maksukyvystä tai maksuhalukkuudesta tai jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan. Luottotietoja käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa. Luottotietomerkintää kutsutaan usein myös maksuhäiriöksi.

Maksuhäiriö
Maksun laiminlyönti saattaa johtaa maksuhäiriömerkintään. Maksuhäiriöt tallennetaan luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä tulee tavallisimmin tuomioistuimen antaman tuomion kautta. Velka on silloin ollut maksamatta useita kuukausia ja siitä on lähetetty useita perintäkirjeitä. Maksuhäiriömerkintä voi syntyä myös ilman tuomiota esimerkiksi luottokortin käyttöoikeuden peruuttamisesta tai maksamattomasta kulutusluotosta. Maksuhäiriömerkinnän poistaa luottotietorekisteriä ylläpitävä taho. Joulukuun alussa 2022 voimaan astuneen luottotietolain muutoksen mukaan maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velan maksamisesta on ilmoitettu luottotietoyhtiölle.  

Maksumuistutus
Kun laskun eräpäivästä on kulunut 14 päivää, ja jos laskua ei ole vielä maksettu, muistutetaan asiakasta maksamattomasta laskusta maksumuistutuksella. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai sen lähettämisen voi antaa perintätoimiston, kuten Intrumin tehtäväksi. Jos 14 päivää maksumuistutuksen jälkeen laskua ei vieläkään ole maksettu, aloitetaan perintä.

Lue lisää perinnän etenemisestä.

Maksusopimus
Maksusopimuksella tarkoitetaan sopimusta velan maksamisesta erissä. Maksusuunnitelman kesto vaihtelee velan suuruudesta, velkojasta ja asian tilasta riippuen. Kirjaudu Oma Intrum -verkkopalveluumme ja tarkista, voitko tehdä maksusuunnitelman. Jos Oma Intrumista ei löydy sopivaa vaihtoehtoa, niin soita kirjeessä näkyvään puhelinnumeroon. 

Oikeudellinen perintä
Oikeudelliseen perintään turvaudutaan silloin, kun laskua ei ole vapaaehtoisen perinnän aikana maksettu. Oikeudellisessa perinnässä käräjäoikeudesta haetaan haastehakemuksella tuomiota, jolla asiakas velvoitetaan velka maksamaan. Tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin ja velka siirtyy ulosottoon.

Perintäkulut
Kuluttajaperinnän perintäkulut on tarkasti säännelty perintälaissa.

Maksumuistutuksen kulut ovat lakisääteisesti kuluttajille maksimissaan 5 € / muistutus.

Maksuvaatimus eli perintäkirje
Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi vaatia perintäkuluja seuraavasti:

  • 14 € jos maksamattoman laskun summa on enintään 100 €
  • 24 € jos maksamattoman laskun summa on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 €
  • 50 € jos maksamattoman laskun summa on yli 1 000 €
  • 14 € jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Toinen maksuvaatimus eli perintäkirje
Toisesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta veloitetaan kuluja puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen määrästä.

Kulut kokonaisuudessaan
Saman velan vapaaehtoisesta perinnästä saa laskuttaa kuluja yhteensä seuraavasti:

  • Enintään 60 € jos saatavan pääoma on enintään 100 €
  • Enintään 120 € jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 €
  • Enintään 210 €, jos saatavan pääoma on yli 1 000 € (Jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eivätkä toimet ole olleet suhteettomia saatavan pääoma huomioiden, velkoja voi vaatia kuluja yli enimmäismäärän.)
  • Enintään 51 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

 

Riitainen saatava
Riitaisuus tarkoittaa sitä, että velkojan saatavan oikeellisuudesta ei olla yksimielisiä. Riita voi koskea joko koko saatavaa tai vain osaa siitä. Riita voi myös koskea puutteita palvelun tai tavaran toimituksessa tms. Riidaton osuus saatavasta tulee maksaa. Jos perintäkirje on mielestäsi aiheeton, voit tehdä tapauksesta kirjallisen reklamaation Intrumille.

Ulosotto
Ulosotto on viranomaisen pakkoperintää. Se tapahtuu aina ulosottovirastojen kautta eli muilla ei ole siihen oikeutta.

Mikäli velkasi on edennyt ulosottoon, voit olla yhteydessä suoraan sinne. Asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot löydät esimerkiksi saamastasi vireilletuloilmoituksesta.

Vapaaehtoinen perintä
Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla velkaa peritään vapaaehtoisesti, ilman viranomaistoimenpiteitä. Esimerkiksi maksumuistutus ja perintäkirje ovat vapaaehtoista perintää.

Viivästyskorko
Viivästyskorko on maksettava, mikäli laskunmaksu venyy yli eräpäivän. Jos eräpäivää ei ole asetettu, viivästyskorko alkaa kerääntyä 30 päivää laskun lähettämisestä tai maksun vaatimispäivästä.
Viivästyskoron määrä on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko.