Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tietosuojaseloste: Intrumin asiakkaat

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi tarjoamiemme palvelujen, kuten perintätoiminnan ja saatavien oston toteuttamisen yhteydessä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta?

Keräämme ja käsittelemme sinusta palveluidemme tarjoamisen kannalta välttämättömiä tietoja muun muassa seuraavasti:

 • Yksilöinti- ja yhteystietojasi, kuten nimitiedot, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja pankkiyhteystiedot
 • Perintään ja laskutukseen liittyviä tietojasi, joita ovat esimerkiksi perintätoimeksiannon numero, saatavaa, saatavan määrää ja perustetta sekä sen maksamista koskevat tiedot ja muut perintätoimeksiantoon liittyvät tiedot. Näihin kuuluvat viranomaisilta ja julkisista rekistereistä saamamme tarpeelliset tiedot, kuten julkiset luottotiedot, viranomaispäätökset ja toimeksiantajan meille ilmoittamat laskutus- ja/tai perintätoimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Käsittelemme tarvittaessa myös ajoneuvon omistaja- ja haltijatietoja ja asiakaspalvelun kanssa käytyjä puhelinkeskusteluja.
 • Meille itse mahdollisesti ilmoittamiasi tietoja maksuviivästyksen syistä. Näitä voivat olla esimerkiksi henkilökohtaiset-, perhesyyt tai työhön liittyvät seikat.
 • Tietoja perintätoimeksiantoon liittyvistä kolmansista tahoista, esimerkiksi yhteyshenkilöiden, valtuutettujen tai edunvalvojien nimet ja yhteystiedot
 • Lisäksi voimme käsitellä muun muassa maksuviivästys- ja luottohistoriatietoja sekä tietoja velasta, tuloista, varallisuudesta, luotosta, maksuhistoriasta ja luottoluokituksesta

Käsittelemmekö arkaluonteisia tietoja?

Ellei kanssasi ole toisin sovittu tai ellei se ole välttämätöntä oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi, emme käsittele henkilötietojen erityisryhmiä eli niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotua tai etnistä taustaa, poliittista, uskonnollista tai aatteellista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä, terveydentilaa tai sukupuolista suuntautuneisutta koskevia tietoja.

Saattaa kuitenkin olla etusi mukaista ilmoittaa meille takaisinmaksukykyysi vaikuttavista henkilökohtaisista seikoista tai sosiaalisesta suoritusesteestä. Näin voimme ryhtyä kohtuullisiin toimiin tarpeittesi tai vaatimustesi huomioimiseksi. Voimme esimerkiksi sopia tauoista maksujärjestelyissä, antaa aikaa hakea maksutonta ja riippumatonta velkaneuvontaa tai muuttaa maksujärjestelyä. Sosiaalista suoritusestettä lukuun ottamatta emme tallenna mahdollisesti ilmoittamiasi arkaluontoisia tietoja mihinkään tietojärjestelmäämme. Käytämme näitä tietoja auttamiseesi. Tietoja säilytetään niin kauan kun se on tätä tarkoitusta varten tarpeen tai siihen asti kun tietojen käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään?

Käsittelemme tietojasi silloin kun saatavaa ei ole suoritettu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksena on tällöin erääntyneen saatavan perintä tai erääntyneiden saatavien ostaminen perittäväksi. Perinnässä tietoja käsitellään perintätoimeksiantojen hoitamiseksi vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä riita-, rikos- ja konkurssi-, velkajärjestely-, yrityssaneeraus- ja hakemusasioissa.

Turvataksemme tietojesi luottamuksellisuuden käsittelemme yksilöinti- ja yhteystietojasi viestintää sekä turvallista ja asianmukaista tunnistamistasi varten

Käytämme tietoja myös maksujen käsittelemiseksi ja silloin kun raportoimme perinnästä kolmansille tahoille, kuten ulosottoviranomaisille tai luottotietoyhtiöille.  Tietoja käytetään myös toimeksiantajaraportointiin sekä perinnän palvelutilanteiden hoitamiseen, todentamiseen ja seurantaan. 

Tietojasi voidaan käyttää myös koulutukseen, liiketoimintamme ja palveluiden testaamiseen ja kehittämiseen sekä toimintamme kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin, kuten asiakastyytyväisyyskyselyihin. Puhelintallenteita käytetään asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä asiakastapahtumien jälkikäteiseksi varmistamiseksi.

Käytämme tietojasi myös profilointia ja automaattista päätöksentekoa varten. Maksuhistoriatietojasi ja tietoja aikaisempien perintätoimien tuloksista käytetään maksukyvyn arviointiin ja automaattista päätöksentekoa tätä kautta kannaltasi soveltuvimman perintätavan valitsemiseksi.  Maksukyvyn arviointi ja pisteytys ovat tarpeen hyvän perintätavan noudattamisen varmistamiseksi, kuten kannaltasi asianmukaisten maksusuunnitelmien laatimiseksi ja tarpeettomien perintätoimien välttämiseksi.  Oikeutesi ja velvollisuutesi määräytyvät aiemmin tekemäsi sopimuksen perusteella, joten profilointi ja automaattinen päätöksenteko eivät aiheuta sinulle oikeusvaikutuksia eikä muitakaan vastaavia merkittäviä vaikutuksia. Näiden toimien tarkoituksena ainoastaan auttaa valitsemaan sinun taloudellisen tilanteesi kannalta tarkoituksenmukaisin perintätapa.

Käsittelemme henkilötietojasi myös, jotta voisimme parantaa, analysoida, arvioida ja kehittää perintäpalveluitamme. Käsittelemme henkilötietoja tähän tarkoitukseen vain, silloin kun se on välttämätöntä eikä tavoitetta voida saavuttaa käyttämällä vähempää määrää henkilötietoa. Tämä tarkoittaa, että anonymisoimme tai yhdistämme henkilötiedot aina etukäteen, jos mahdollista. Ellei se ei ole mahdollista, varmistamme, että turvaamme ja suojaamme tietosi pseudonyymeillä salaustekniikoilla tai muilla asianmukaisilla suojatoimilla. Suoritamme näitä käsittelytoimia oikeutetun etumme perusteella ja vain niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Osana yritysvastuutamme ja tarjoamiamme palveluita tuotamme myös tunnistamattomiksi tehtyjä eli anonymisoituja tilastotietoja, pistetauluja ja analyyseja, joiden lähtökohtana saatetaan käyttää myös sinun tietojasi. Hallussamme olevia sinua koskevia tietoja saatetaan anonymisoinnin jälkeen käyttää apuna liiketoimintamme kehittämisessä. Henkilötietojasi saatetaan kuitenkin käyttää sellaisinaan, jos se on tarpeen tietojesi turvaamiseksi ja tietojärjestelmiemme asianmukaisen testikehityksen ja muutosten varmistamiseksi. 

Meillä on useita lakisääteisiä velvoitteita, joiden täyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat esimerkiksi kirjanpitoon, asiakkaan tuntemiseen, rahanpesun torjuntaan ja kansainvälisiin pakotteisiin liittyvä velvoitteet. Tietojasi voidaan käsitellä myös muitten lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi, kuten viranomaisselvitysten laatimiseksi.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä tapauksessa, että tietojen käsittelyyn on lainmukainen peruste.  Henkilötietojasi voidaan luovuttaa meille perintää varten, jos maksuja ei suoriteta alkuperäisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa meille myös, jos olemme ostaneet velkasi sopimuskumppaniltasi. Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa meille muiden luotonhallintapalveluiden, kuten laskunvälitys-, laskutus-, reskontra-, luottotieto- ja rahoituspalveluiden toteuttamista varten.

Käsittely on perintätoiminnassa useimmiten tarpeen aiemman sopimuskumppanisi kanssa tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai meidän tai sopimuskumppanisi oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Käsittely voi olla tarpeen myös erilaisten lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, kuten hyvän perintätavan noudattamisen varmistamiseksi tai viranomaisselvitysten laatimiseksi. Edellä mainituista syistä välttämätön henkilötietojen käsittely on siten sallittua, vaikka et antaisi käsittelyyn suostumustasi.

Emme myöskään tarvitse suostumustasi saatavien ostoon liittyvien palveluiden yhteydessä.  Ostettuamme velkasi, meistä tulee uusi sopimuskumppanisi. Periessämme myöhemmin näitä saatavia käsittelyn perusteena on välisemme sopimuksen täyttäminen, jonka yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella.

Suostumuksesi perusteella tietoja perintäasioistasi ja perintähistoriastasi voidaan kertaluontoisesti luovuttaa luotonmyöntäjälle tai palveluntarjoajalle osana luotonhakuprosessia.

Säilytämme henkilötietojasi turvallisesti tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Mistä lähteistä keräämme sinua koskevia tietoja?

Silloin, kun se on sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeen tai oikeutetun etumme mukaista, voimme tarkistaa hallussamme olevien henkilötietojen oikeellisuuden ja täydentää henkilötietojasi hankkimalla tietoja muun muassa seuraavista eri lähteistä:

 • Toimeksiantaja- asiakkaaltamme, joka voi olla velkoja tai yritys, joka myy laskusi meille
 • Sinulta itseltäsi tai edustajaltasi, asiamieheltäsi tai edunvalvojalta
 • Palveluidemme toteuttamisen kautta (laskutukseen ja perintää liittyviä tietoja)
 • Digi -ja väestötietovirastolta (osoite- ja henkilötiedot sekä edunvalvontatiedot)
 • Oikeusrekisterikeskukselta (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)
 • Luottotietoyhtiöiden luottotietorekistereistä (julkiset maksuhäiriötiedot)
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (yritys- ja yhteisötiedot)
 • Verottajalta (Julkiset verotiedot ja tuloverotiedot tietyissä tapauksissa)
 • Patentti- ja rekisterihallitukselta (laskutus- ja/tai perintäasiakkaan yksilöintitiedot)
 • Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksiltä (puhelinnumerot ja osoitetiedot)
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta (ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot)
 • Tuomioistuimilta, esitutkintaviranomaisilta sekä ulosottoviranomaisilta

Tarvitseeko sinun toimittaa meille henkilötietojasi?

Sinun ei tarvitse toimittaa meille henkilötietojasi. Valtaosa käsittelemistämme henkilötiedoista on peräisin muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi. Saamme tietoja muun muassa alkuperäisiltä sopimuskumppaneiltasi ja täydennämme tietoja luottotietoyrityksiltä, julkisista rekistereistä, asiakkailtamme ja viranomaisilta saamillamme tiedoilla sekä meille sinusta aikaisemmin kertyneillä maksuhistoriatiedoilla.

Voit kuitenkin halutessasi toimittaa meille täydentäviä henkilötietoja. Tällaiset tiedot voivat olla avuksi tapauksesi käsittelyssä, mikä on yleensä sinun etusi mukaista. Sinulla saattaa esimerkiksi olla maksun laiminlyöntiin pätevä syy, josta haluat ilmoittaa meille. Jos sovimme kanssasi velan maksua helpottavasta maksujärjestelystä, saatat haluta ilmoittaa tietoja, jotta maksujärjestely olisi kohtuullinen ja yksilöllisen tilanteesi mukainen.

Luovutammeko henkilötietoja ulkopuolisille?

Luovutamme henkilötietojasi ulkopuolisille vain, mikä siihen on lain mukainen peruste. Voimme luovuttaa tietojasi palvelujemme tuottamiseen osallistuville mm. seuraaville tahoille:

 • Toimeksiantaja-asiakkaalle, jonka saatavaa perimme tai jolta olemme ostaneet saatavasi
 • Laskutus- ja/tai perintäasiakkaalle eli sinulle, edunvalvojallesi tai määräämällesi taholle
 • Tuomioistuimille, ulosottoviranomaisille ja poliisiviranomaisille
 • Toimintaamme valvoville viranomaisille
 • Luottotietoyhtiöille
 • Vakuutusyhtiöille
 • Ulkomaisille perintäasiamiehille kansainvälisten perinnän palveluihin liittyen
 • Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille sekä Digi- ja väestövirastolle tietojen tarkistamista varten
 • Nimi- ja osoitetiedot jakeluyhtiöille kirjeiden postittamista varten

Lisäksi luovutamme henkilötietoja ulkoisille palveluntarjoajillemme, jotka avustavat meitä tai tuottavat osan palveluistamme. Tällaisia ovat esimerkiksi tilintarkastus, tulostus- ja postituspalvelut, IT, - puhelin- ja viestiliikennepalvelut , asiakaskokemuksen mittaamista tarjoavat palvelut,  asianajopalvelut sekä Intrum-konsernin sisäiset palveluntarjoajat.

Työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihin. Työntekijä saa pääsyn henkilötietoihisi ainoastaan, jos se on edellä kuvattuja tarkoituksia varten tarpeellista kyseisen henkilön työtehtävien kannalta.  Kaikkia työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus.

Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.  Olemme osa Intrum-konsernia, joten tietoja saatetaan siirtää toiseen maahan. Siinä tapauksessa huolehdimme siitä, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia asianmukaisia suojatoimia noudatetaan.

Kansainvälisen perinnän yhteydessä tietojasi saatetaan luovuttaa tilanteesta riippuen Suomen ulkopuolelle ETA -alueen sisällä tai ETA – alueen ulkopuolelle kohdemaassa toimivalle asiamiehellemme.

Kansainvälinen perintä voidaan tietojen luovutuksen osalta jakaa kahteen eri tilanteeseen:

1) Asut ulkomailla ja perittäväksemme tulee velka-asiasi Suomessa. Tällöin voimme lähettää tietosi velkojesi perintää varten ETA:n sisällä sijaitsevalle asuinmaasi sisarkonttorillemme tai mikäli asut ETA:n ulkopuolella, siellä sijaitsevalle perintäasiamiehellemme.

2) Asut Suomessa ja sinulla on velkaa ulkomailla. Tällöin velkaasi voidaan periä Suomessa ulkomaisen sisaryrityksemme tai edustajamme puolesta.

Ainoastaan perintäasiamiehemme toimivat ETA:n ulkopuolella. Olemme tästä syystä sopineet kaikkien asiamiestemme kanssa EU:n komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden käytöstä henkilötietojesi turvaamiseksi ja tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen tietosuojatason varmistamiseksi. Emme koskaan siirrä henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle varmistamatta tietojen riittävää suojaamista ja tietoturvan tasoa.

Käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka huolehtivat käsittelemiemme tietojen säilyttämisestä tai joilla saattaa olla pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin. Palveluntarjoajat toimivat tietojesi käsittelijöinä ja sitoutuvat tietojesi turvaamiseksi noudattamaan Intrumin kanssa solmimaansa tietojenkäsittelysopimusta. Palveluntarjoajamme saattavat sijaita myös Euroopan talousalueen ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Emme koskaan siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamatta henkilötietojen suojaa ja turvallista käsittelyä. Sen vuoksi huolehdimme siitä, että mahdolliset ETA-alueen ulkopuoliset tietojen vastaanottajat ovat allekirjoittaneet EU:n komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet ennen tietojen siirtoa, tai että vastaanottajamaan tietosuojalainsäädäntö takaa Euroopan komission päätöksen mukaan riittävän tietosuojan tason. Saatamme luovuttaa tietoja näiden ryhmien ulkopuolelle lainsäädännön näin vaatiessa, esimerkiksi petosten torjumiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot kerättiin, tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu säilyttää tiedot. Tietojesi säilytysaika voi määräytyä myös erityislainsäädännön perusteella.

Perintätoimeksiantoon liittyviä tietoja säilytämme lain mukaan viisi (5) vuotta perintätoimeksiannon lopettamisesta lukien, ellei muualla laissa säädetä tätä pidemmästä säilytysajasta.

Riita-asiaan tai muuhun lakimiestoimeksiantoon liittyviä tietoja säilytämme asianajoliiton suositukseen perustuen 10 vuotta toimeksiannon lopettamisesta lukien.

Kirjanpitoon liittyviä tilitapahtumia säilytämme kirjanpitolain mukaisesti kuusi (6) vuotta kirjanpitovuoden lopusta lukien.  Puhelutallenteita säilytetään kuusi (6) kuukautta puhelun tallentamisesta lukien.

Tilanteissa, joissa meihin voi kohdistua hyvitys- tai korvausvaatimus, säilytämme vahinkotapahtumaan liittyviä tietoja vanhentumislain mukaisesti kolmen (3) vuoden ajan vahingon havaitsemisesta, jotta voimme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Rahanpesun torjuntaan tai petosten torjuntaan liittyvät tutkinnat saattavat tietyissä tilanteissa edellyttää tietojen tavanomaisesta poikkeavaa säilytysaikaa.

Olenko automaattisen päätöksenteon kohteena?

Parhaan perintätavan määrittämiseksi ja tarpeettomien perintäkulujen välttämiseksi voimme käyttää automaattista päätöksentekomenettelyä. Se on myös tarpeen tapauksesi käsittelemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Automaattisessa päätöksentekomenettelyssä voidaan käyttää pisteytystä soveltuvimpien perintätoimenpiteiden määrittämiseksi. Pisteytys pohjautuu tekemiimme maksutapatutkimuksiin, joiden avulla ennakoimme tulevaa maksukäyttäytymistäsi hyödyntäen meille kertyneiden maksutapatietojesi lisäksi julkisia maksuhäiriötietojasi sekä ikääsi ja asuinpaikkaasi. Pisteytys tehdään automatisoidusti ja pistemäärän perusteella ratkaistaan esimerkiksi se, jatketaanko vapaaehtoista perintää vai onko meidän syytä siirtää velkasi oikeudelliseen perintään tai ulosottoon. 

Vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä käytetty automaattinen päätöksenteko ei näkemyksemme mukaan tuota oikeusvaikutuksia tai muita vastaavia merkittävästi sinuun kohdistuvia vaikutuksia, koska se ei vaikuta aikaisemmin tekemäsi sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.  Sinä et yleensä saa tietoja tapauksesi yksittäisestä pistemäärästä. Jos katsot, että olemme pisteytyksen vuoksi käsitelleet tapaustasi epäoikeudenmukaisesti, voit kuitenkin pyytää meitä arvioimaan pisteytystä uudelleen siten, että pisteytykseen osallistuu ihminen.

Mitä oikeuksia sinulla on?

On tärkeää, että ymmärrät, että käsittelemme henkilötietojasi luotettavasti ja turvallisesti. Vaikka emme tarvitse suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on kuitenkin monia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Tämä koskee muun muassa seuraavia tietoja:

 • Miksi käsittelemme henkilötietojasi
 • Mitä henkilötietoryhmiä käsittelemme
 • Kenelle luovutamme henkilötietoja
 • Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja tai säilyttämisajan määrittämisen perusteet
 • Mitä oikeuksia sinulla on
 • Mistä olemme saaneet henkilötietosi (ellemme ole saaneet niitä sinulta)
 • Liittyykö käsittelyyn automaattista päätöksentekoa
 • Jos henkilötietosi on siirretty Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan, kuinka olemme varmistaneet henkilötietojen suojan

Kaikki edellä mainitut henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on esitetty tässä tietosuojaselosteessa.

Sinulla on myös oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Ylimääräisistä jäljennöksistä veloitetaan kuitenkin maksu.

Korjausoikeus

On tärkeää, että hallussamme olevat tiedot pitävät paikkansa. Jos henkilötiedoissa on virheitä (esimerkiksi nimen- tai osoitteenmuutoksen takia), niistä on hyvä ilmoittaa meille.

Oikeus tulla unohdetuksi

Jos mielestäsi käsittelemme henkilötietoja lainvastaisesti, esimerkiksi tarpeettoman pitkään, voit pyytää meitä poistamaan tiedot.

Oikeus rajoittamiseen

Henkilötietojensa korjaamista pyytäneellä tai niiden käsittelyä vastustaneella henkilöllä on oikeus rajoitettuun käsittelyyn, kunnes olemme ehtineet selvittää asian, vahvistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden tai muuttaa niitä saamiemme ohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan tällöin käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten yhteydessä, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeän yleisen edun edellyttäessä käsittelyä.

Voit myös vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, jos käsittely on mielestäsi lainvastaista, mutta et halua, että henkilötiedot poistetaan.

Vastustamisoikeus

Jos haluat, että automaattista päätöksentekoa arvioidaan uudelleen, voit vastustaa asian käsittelyä. Voit vastustaa käsittelyä myös, mikäli käsittelyn perusteena on meidän tai asiakkaamme oikeutettu etu. Tällöin jatkamme tietojen käsittelyä vain siinä tapauksessa, että kykenemme perustelemaan tämän sinun etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi painavammilla pakottavilla syillä. Meillä on kuitenkin aina oikeus käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on myös koska tahansa oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa suoramarkkinointia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille käsiteltäviksi suostumuksen perusteella tai sopimuksen toteuttamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää, että kyseiset tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Jos olet tyytymätön vastaukseemme tai katsot, että käsittelemme tietojasi epäoikeudenmukaisesti tai lainvastaisesti, voit valittaa tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa tietosuojavaltuutetusta ja valitusmenettelystä on saatavissa osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus niiden käsittelytoimenpiteiden osalta, jotka perustuvat suostumukseen. Siinä tapauksessa lopetamme suostumukseen perustuvat käsittelytoimenpiteet.

Ilmoitamme oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvistä pyynnöistäsi myös muille tahoille, joille olemme mahdollisesti luovuttaneet henkilötietojasi.

Miten voit valittaa tietojesi käytöstä tai käyttää oikeuksiasi?

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai johonkin edellä mainittuun oikeuteesi liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme asian selvittämiseksi.

Tietosuojavastaava: tietosuoja@intrum.com

Tietosuojavastaavamme vastaa mielellään tarkempiin kysymyksiisi siitä, miten käsittelemme henkilötietoja.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 16.1.2023.