Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Mitä tapahtuu, jos lasku jää maksamatta?

Menikö laskun eräpäivä jo? Jos lasku jää maksamatta, se saattaa siirtyä perintään. Tällöin asiaa käsitellään ensin vapaaehtoisessa perinnässä. Jos asiaan ei saada ratkaisua, se etenee oikeudelliseen perintään. Tällä sivulla on kuvattu yksityishenkilöitä koskeva perintäprosessi yleisellä tasolla. Huomaathan, että esimerkiksi useimmat julkiset maksut voi siirtää suoraan ulosottoon.

1. Vapaaehtoinen perintä

Perintäprosessin ensimmäinen vaihe on se, että velkojasi siirtää velkasi erikoistuneelle perintäyhtiölle, kuten Intrumille. Perintäyhtiö yrittää päästä sopimukseen kanssasi ilman oikeudellisia toimenpiteitä, ja useimmat tapaukset ratkaistaankin tällä tavalla.

2. Alkuperäinen lasku ja maksumuistutus

Alkuperäinen lasku on ensimmäinen vastaanottamasi lasku. Jos laskuttaja ei ole saanut maksuasi ensimmäisen laskun eräpäivään mennessä, velkoja voi lähettää sinulle muistutuksen 14 päivää eräpäivän jälkeen. Monet ihmiset odottavat saavansa muistutuksen, jos he ovat unohtaneet maksaa, mutta se ei ole itsestään selvää. Joissakin tapauksissa muistutuksen lähettää alkuperäinen laskuttaja, mutta muistutuksen voi lähettää myös perintäyhtiö.  

3. Ensimmäinen perintäkirje

Jos lasku on edelleen maksamatta 14 päivää myöhemmin, siitä lähetetään maksuvaatimus eli perintäkirje. Jos velan maksu ei onnistu kerralla, voidaan tässä vaiheessa useimmiten sopia maksusuunnitelmasta.

4. Toinen perintäkirje

Jos lasku on edelleen maksamatta 14 päivää myöhemmin, siitä voidaan lähettää toinen maksuvaatimus eli perintäkirje. Jos velan maksu ei onnistu kerralla, voidaan tässä vaiheessa useimmiten sopia maksusuunnitelmasta.

Mitä on oikeudellinen perintä?

Jos perintäasiaan ei ole saatu ratkaisua vapaaehtoisen perinnän keinoin, asia saattaa edetä oikeudelliseen perintään. Oikeudellinen perintäprosessi on vakavampi kuin vapaaehtoisen perinnän kautta hoidettu velka-asia. Velalliselle voi tulla maksuhäiriömerkintä ja maksettavaksi voi tulla alkuperäisen laskun sekä viivästys- ja perintäkulujen lisäksi myös oikeudenkäynnin ja ulosoton kuluja.

1. Haaste

Käräjäoikeus lähettää tiedoksiannon haasteesta. Jos haastettu ei reagoi haasteeseen, 14 päivän kuluttua todistetusta tiedoksiannosta käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion, josta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Tässä vaiheessa ei voida enää sopia maksusuunnitelmasta.

2. Tuomio

Käräjäoikeuden tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä ja velka siirretään ulosottoon perittäväksi.

3. Ulosotto

Ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on velkaa koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Jos velan maksu ei onnistu vapaaehtoisesti, tuloja tai omaisuutta joudutaan ulosmittaamaan.