Intrumin nimissä tehdään huijaussoittoja 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaussoitoksi, kirjoita muistiin puhelun tiedot ja ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut soittajalle henkilötietojasi, ilmoita soitosta poliisille.

Arvot ja yritysvastuu

Arvomme määrittävät, mihin todella uskomme.

Intrumin rooli yhteiskunnassa on olla terveen talouden suunnannäyttäjä. Haluamme auttaa kuluttajia selviämään veloistaan, ja yrityksiä saamaan maksunsa. Lyhyesti sanottuna: tehtävämme on parantaa kaikkien tilannetta – velallisten ja velkojien, suurten yhtiöiden, pienten yritysten ja yhden hengen pikkuyritysten. Toimintamme varmistaa, että talouden rattaat pyörivät mahdollisimman kitkattomasti.

Koko Intrum-konsernin henkilöstön toimintaa ohjaa eettinen säännöstö, Code of Conduct. Eettinen ohjesääntö sisältää yhteisen arvopohjan ja periaatteita, joita Intrum noudattaa toiminnassaan kaikilla markkina-alueillaan. Näitä ovat mm. ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvon noudattaminen, syrjimisen kieltäminen, korruption, lahjonnan sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen.

Intrum on vastuullinen yritys, joka kantaa yritysvastuunsa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Lue lisää yritysvastuustamme täältä.

Empathy

Työmme tarkoitus on luoda ensisijaisesti arvoa ihmisille, ja sitä kautta yrityksille ja yhteiskunnalle. Jokainen tilanne on omanlaisensa, niin sosiaalisesti kuin taloudellisesti. Pyrimme kuulemaan ja ymmärtämään yksilöitä, heidän erilaisia tarpeitaan ja näkökulmiaan, sekä kohtelemaan asiakkaitamme ja toisiamme arvostaen ja kunnioittaen. Ymmärrys mahdollistaa parempien ratkaisujen luomisen ja tekee työstämme merkityksellistä, sekä auttaa meitä saavuttamaan yhteisen päämäärämme.

Ethics

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia säännöksiä, lakeja ja eettisiä normeja, mutta tavoitteemme ovat korkeammalla. Markkinajohtajana meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus kehittää vallitsevia käytäntöjä, sekä muuttaa ihmisten käsitystä luotonhallinnasta. Vaalimme rehellisyyttä, luotettavuutta ja reilua kohtelua kaikissa suhteissamme, sekä valitsemme kumppaneiksemme tahoja, jotka jakavat saman arvopohjan.

Dedication

Innostunut ja omistautunut henkilöstömme on yksi suurimmista vahvuuksistamme. Sitoutumalla tekemään työmme joka päivä hieman eilistä paremmin ja haastamalla toinen toistamme parempiin suorituksiin voimme saavuttaa täyden potentiaalimme. Kykymme kasvaa yksilöinä ja tiimeinä määrittelee yrityksemme tulevaisuuden suunnan, sekä asiakkaillemme luodun arvon määrän. Muutos on jatkuvaa, me haluamme kiihdyttää sitä.

Solutions

Asiakkaidemme menestys on meille tärkeintä. Kykymme innovoida ja kehittää nykyisiä toimintatapojamme erottaa meidät kilpailijoistamme. Rikkomalla perinteisiä ajatusmalleja ja tarttumalla tuumasta toimeen voimme ylittää asiakkaidemme odotukset, ja toimia todellisena suunnannäyttäjänä alallamme.