Intrumin nimissä tehdään huijaussoittoja 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaussoitoksi, kirjoita muistiin puhelun tiedot ja ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut soittajalle henkilötietojasi, ilmoita soitosta poliisille.

Miten toimia, jos sähkölasku menee perintään?

Menikö sähkölaskun eräpäivä jo? Mietitkö, miten sähkölaskun perintä etenee? Lue kysymyksiä ja vastauksia sähkölaskun perinnästä.

Mitä pitää tehdä, jos sähkölasku menee perintään?

Jos sähkölasku on jo erääntynyt ja siirtynyt perintään, on hyvä muistaa, että perintäyhtiön asiakaspalvelu on olemassa sitä varten, että etsimme yhdessä asiakkaan tilanteeseen sopivan ratkaisun. Me Intrumilla panostamme jokaisen asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen ja tavoitteemme on löytää sopiva maksujärjestely asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Jos olet saanut meiltä kirjeen, etkä pysty maksamaan laskua, ota viipymättä yhteyttä asiakaspalveluumme.

Voiko sähkölaskun perintäprosessin aikana sopia maksujärjestelyistä?

Maksujärjestelystä sopiminen ja erilaisten maksujärjestelyjen mahdollisuus vaihtelee sen mukaisesti, missä vaiheessa perintäprosessia lasku on ja minkälaiset reunaehdot maksusta sopimiselle on sovittu Intrumin ja velkojan välillä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että sopiminen on aina helpompaa mitä nopeammin meihin on yhteydessä ja kulloinenkin järjestely mitoitetaan aina kyseisen asiakkaan tilanteeseen sopivaksi.

Katkaistaanko sähköt, jos en pysty maksamaan laskua kokonaan?

Kun lainsäädännössä mainitut kriteerit sähkön katkaisulle täyttyvät, lähetetään asiakkaalle sähkön katkaisuvaroitus. Sähköjen katkaisulta voi välttyä maksamalla katkaisuvaroituksessa mainitun saatavan eräpäivään mennessä. Perintäprosessin edetessä  maksujärjestelyn mahdollisuus ei kokonaan poistu, mutta yleensä lähtökohtana on, että sähkön katkaisun uhatessa saatava pitää suorittaa kokonaan.

Miten sähkölaskun perintä etenee?

Laskun erääntymisen jälkeen asiakasta muistutetaan maksamattomasta laskusta ja sen jälkeen perintä jatkuu maksuvaatimuksen lähettämisellä. Jos laskua ei makseta kokonaan, sähkön toimitus lopulta katkaistaan.

Miten nopeasti sähköt katkaistaan, jos sähkölasku menee perintään?

Sähkölaskun perintäprosessi etenee hieman eri tavalla vuodenajasta ja käyttöpaikkatyypistä riippuen ja lainsäädännössä on tarkat kriteerit siitä, milloin sähkön toimitus voidaan katkaista. Sähkölaskun perintäprosessi on näin ollen erilainen sähkölämmitteisen omakotitalon osalta verrattuna vaikkapa kaukolämmitteisen kerrostaloasunnon sähkölaskun perintäprosessiin. Sähkön katkaisusta päättää aina sähköyhtiö.

Voiko sähkölämmitteisen asunnon sähköt katkaista talvella?

Talviaikana maksuviiveiden pitää olla erittäin pitkiä, ennen kuin sähkölämmitteisen asunnon sähkön katkaisuun voidaan lainsäädännön valossakaan ryhtyä. Lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana sähkölämmitteisen asunnon sähköjä ei voi katkaista ennen kuin on kulunut neljä kuukautta maksamatta jääneen sähkölaskun eräpäivästä. Lisätietoa sähkötoimituksen katkaisun kriteereistä löydät kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulta.

Miten ja milloin sähkön katkaisusta ilmoitetaan?

Sähkön katkaisu ei koskaan tule yllätyksenä, vaan sitä ennen asiakkaalle lähetetään aina hyvissä ajoin kirjallinen katkaisuvaroitus. Me Intrumilta usein myös soitamme asiakkaalle ja muistutamme katkaisuvaroituksen eräpäivästä.

Miten ja milloin sähköt kytketään takaisin?

Sähkön takaisin kytkemiseksi tulee ottaa yhteyttä sähköyhtiön asiakaspalveluun.

Miksi sähkölaskun summa kasvaa, kun se siirtyy perintään?

Erääntyneestä saatavasta on maksettava alkuperäisen laskun summan lisäksi viivästyskorkoa sekä korvattava velkojalle aiheutuneet kulut. Mitään yllättäviä kuluja ei perintäprosessin aikana tule, vaan kaikki kulut perustuvat lainsäädäntöön. Asiakkaalle myös kerrotaan asiakaspalvelutilanteen yhteydessä eri maksujärjestelyvaihtoehtojen kulut, jolloin asiakas voi yhdessä asiantuntijamme kanssa päättää, mikä on hänen tilanteeseensa sopivin etenemistapa.

Mitä pitää tehdä, jos ei pysty maksamaan sähkölaskua, kun se on mennyt perintään?

Kelan perustoimeentulotukea voivat saada henkilöt tai perheet, joiden tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotukea voi saada kohtuullisena pidettäviin asumismenoihin, joihin myös lämmityskulut ja taloussähkö lukeutuvat.

Kannattaa myös selvittää, onko oikeutettu tukiin tai vähennyksiin. Hallitus on valmistellut määräaikaisia toimenpiteitä sähkön hinnan nousun kompensoimiseksi kotitalouksille. Toimenpiteitä ovat mm. verovähennykset, sähkötuki sekä sähkön arvonlisäveron alennus.

Mistä saa apua pitkäaikaisiin maksuvaikeuksiin?

Maksuvaikeuksien kohdatessa kuluttajat voivat olla yhteydessä myös kunnalliseen talous- ja velkaneuvontaan, mikä on suositeltavaa etenkin, jos maksuvaikeudet uhkaavat olla pidempiaikaisia ja maksamattomia laskuja on paljon. Talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja tarjoaa apua muun muassa oman talouden suunnitteluun ja velkatilanteen selvittelyyn. Myös Takuusäätiö antaa neuvoja ja apua kotitalouksien velkaongelmiin. Katso lisää tietoa talous- ja velka-asioissa avustavista tahoista täältä: Tukea velka-asioissa? - Intrum