Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

 

Käyttöehdot

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot ja tälle verkkosivustolle linkitettyjen Intrumin yhtiöiden tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi koskien Intrumia, tämän tytäryhtiöitä ja kumppaneita sekä näiden tarjoamia palveluja. Emme myy verkkosivuston kautta arvopapereita, eikä sivustoon tule luottaa sijoituspäätöksissä.

Verkkosivustolla olevat tiedot tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista takuuta tai ehtoa, muun muassa myyntikelpoisuutta, tarkoitukseen soveltuvuutta tai tekijänoikeuden loukkaamattomuutta koskevaa hiljaista takuuta tai ehtoa. Mikään tällainen hiljainen ehto tai takuu ei täten ole pätevä.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että Intrum ei ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu tällä verkkosivustolla tai millä tahansa muulla hyperlinkitetyllä verkkosivustolla sijaitsevien tietojen ja aineistojen käytöstä. Vahingoiksi lasketaan muun muassa menetetyt liikevoitot, liiketoiminnan keskeytyminen, ohjelmien menetys ynnä muut. Emme ole vastuussa vahingoista, vaikka meille olisi erikseen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Tällä verkkosivustolla voidaan mainita muita sivustoja tai antaa linkkejä muihin sivustoihin, joita Intrum ei hallinnoi. Intrum ei täten ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä, eikä sivuston mainitseminen ole merkki Intrumin tuesta kyseiselle sivustolle. Intrum tarjoaa nämä linkit sinun käyttömukavuutesi vuoksi.

Käyttäjät saavat ladata ja tulostaa tällä verkkosivulla olevia aineistoja katselua, lukemista ja viittaamista varten. Kaikenlainen muu tällä sivustolla olevien aineistojen kopiointi, jakelu ja muokkaus sekä sähköisessä että fyysisessä muodossa on ehdottomasti kielletty ilman suoraa kirjallista ennakkolupaa Intrumilta.

Internetissä olevien ohjelmistojen käyttöön liittyy aina luontaisia riskejä, ja Intrum kehottaa sinua varmistamaan, että ymmärrät kaikki riskit ennen kuin lataat mitään ohjelmistoa Internetistä.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa lain sallimassa laajuudessa.

Copyright © 2001–2024 Intrum AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Tällä verkkosivustolla olevan aineiston copyright kuuluu Intrum AB:lle, tämän tytäryhtiöille tai lisenssinantajille.

Julkaisemissamme lehdistötiedotteissa voidaan käyttää ennakoivia sanamuotoja (forward-looking statement). Ennakoivalla sanamuodolla ilmaistaan muuta kuin historiallista faktaa. Ennakoivan sanamuodon merkkinä käytetään myös sellaisia sanoja, kuten ”odottaa”, ”olettaa”, ”uskoa”, ”suunnitella”, ”ohjata” yms. Tällaiset ennakoivat sanamuodot perustuvat aina Intrumin tekemiin, kirjoitusajankohtana kohtuullisiin oletuksiin. Ennakoivien sanamuotojen tuloksia ei pystytä takaamaan, koska niihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamia, jotka saatetaan myöhemmin havaita vääriksi ja joiden takia Intrum Justitian todellisen tuloksen ja odotetun tuloksen tai muun ennakoivan sanamuodon avulla tehdyn olettaman välille saattaa aiheutua merkittävä ero.

Riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamia, jotka saattavat vaikuttaa Intrumin tulokseen ovat muun muassa: mahdollisuus, että taloudellinen tai muu tilanne johtaa Intrumin tuotteiden ja palvelujen kysynnän maailmanlaajuiseen heikkenemiseen; Intrumin kasvusuunnitelman onnistunut toteutuminen, mukaan lukien Intrumin ehtoihin suunnittelemien taloudellisen joustavuuden tavoitteiden toteutuminen; luotonhallinta-alan ja markkinoiden muutokset, mukaan lukien asiakkaiden palvelu- tai tuotemieltymysten muutokset; kilpailupaineesta johtuvat hinnanalennukset ja/tai markkinaosuuden pienentyminen; ulkomaaninvestointeihin ja -toimintoihin liittyvät riskit, mukaan lukien ulkomaan taloustilanne, valuuttakurssien muutokset, regulatiivinen ympäristö ja kulttuuriset tekijät; Intrumin viimeaikaisten ja tulevien yrityskauppojen, yhteenliittymien ja investointien integroinnin onnistuminen; Intrumin omisteisen tiedon tai teknologian suojaamisen onnistuminen; tärkeään liikeomaisuuteen kohdistuva mahdollinen menetys, kuten datakeskuksen kapasiteetin menetys tai televiestintäyhteyksien tai energianlähteiden katkos; lainsäädännöllisessä, kirjanpidollisessa, regulatiivisessa ja kaupallisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat Intrumin mahdollisuuksiin kerätä, hallinnoida, koostaa ja käyttää dataa; Intrumin kyky houkutella avaintyöntekijöitä ja pitää nämä palveluksessaan; ja kilpailukyvylliset vaikutukset, jotka euroon siirtymisellä voi olla Intrumin hinnoittelu- ja markkinointistrategioihin.

Intrum ei ota vastuuta päivittää ennakoivia sanamuotoja tulevien tapahtumien tai olosuhteiden johdosta.

Evästeet

Kun vierailet verkkosivullamme, saatamme lähettää “evästeitä” (cookie) tietokoneellesi. Eväste on pieni tekstitiedosto tai tietue, jonka käyttämäsi verkkosivu voi sijoittaa tai tallentaa tietokoneellesi. Evästeet eivät itsessään sisällä mitään tunnistettavaa henkilötietoa. Jos kuitenkin luovutat tunnistettavia henkilötietoja meille (kuten rekisteröidyt Internet-palveluun tai saat meiltä salasanan), kyseinen tieto voidaan yhdistää evästeeseen tallennettavaan tietoon. Evästeitä on kahta tyyppiä. Ensimmäisessä tyypissä tiedosto tallennetaan tietokoneellesi pidemmäksi aikaa, ja tiedosto voi jäädä tietokoneellesi sammuttamisen jälkeen.

Tällaisen evästeen avulla voidaan esimerkiksi palauttaa verkkosivun käyttäjäasetukset edelliseltä vierailulta. Toista evästetyyppiä kutsutaan ”istuntoevästeeksi” (session cookie). Istuntoevästeet tallennetaan väliaikaisesti tietokoneesi muistiin, kun vierailet verkkosivulla. Istuntoevästeitä ei tallenneta tietokoneellesi pitkäksi aikaa, sillä ne häviävät, kun suljet verkkoselaimesi. Intrumin verkkosivusto ei käytä istuntoevästeitä.

Evästeiden estäminen

Useimmissa Internet-selaimissa on mahdollista asettaa selain estämään evästeet, pyyhkimään evästeet tietokoneen kovalevyltä tai antamaan ilmoituksen verkkosivun sisältämästä evästeestä ennen evästeen tallentamista. Näistä toiminnoista saat lisätietoa selaimesi käyttöohjeesta tai ohjetoiminnosta. Huomaathan, että kaikki verkkosivumme eivät välttämättä toimi oikein ilman evästeitä.

Tunnistettavat henkilötiedot

Emme kerää sinusta tunnistettavia henkilötietoja ilmoittamatta ja lupaa pyytämättä, emmekä myy tai vuokraa tällaista tietoa. Saatamme pyytää sinulta tunnistettavia henkilötietoja tietyn tuotteen, palvelun tai tiedon tarjoamiseksi tai liiketapahtuman käsittelemiseksi. Nämä tiedot voivat sisältää muun muassa sinun nimesi, nimikkeesi, postitusosoitteesi, laskutusosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja/tai faksinumerosi. Tunnistettavia henkilötietoja kerätään ainoastaan tarpeen mukaan silloin, kun niitä tarvitaan tuotteen, palvelun tai tiedon tarjoamiseen tai liiketapahtuman käsittelyyn, tai silloin, jos saamme sinulta tietoja muusta syystä, kuten hakiessasi työpaikkaa.