Tietoturvaloukkaus

Intrumilla on velvollisuus varmistaa asianmukainen ja riittävä turva käsittelemilleen henkilötiedoille ja ilmoittaa valvontaviranomaiselle loukkauksista, jotka todennäköisesti aiheuttavat yksilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan riskin.

Silloin kun tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, tulee loukkauksesta ilmoittaa myös loukkauksen kohteena olevalle henkilölle ilman aiheetonta viivytystä. Auttaaksesi meitä näiden velvollisuuksien täyttämisessä, pyydämme sinua ilmoittamaan meille kaikista tietoosi tulevista tietoturvaloukkauksista tämän lomakkeen kautta.

Tietoturvaloukkaus

Full address
– yritä kertoa mahdollisimman paljon
- tai tullaan ryhtymään loukkauksen vaikutusten lieventämiseksi tai vähentämiseksi
Onko sinulla jotakin muuta tietoa loukkauksesta, joka meidän olisi tarpeen tietää