Våra värderingar

Empathy, Ethics, Dedication och Solutions är våra fyra värderingar och de beskriver vem vi är och hur vi beter oss i vårt dagliga arbete.

På Intrum skapar vi värde för människor, företag, aktieägare och samhället som helhet. Vi drivs av vårt syfte att leda vägen mot en sund ekonomi och styrs av detta genom våra fyra värderingar, som beskriver vem vi är och hur vi beter oss i vårt dagliga arbete.

Empathy

Vår dagliga verksamhet handlar om att skapa värde för människor, företag och samhället. Varje situation är unik och har sin egen ekonomiska och sociala påverkan. Vi strävar efter att möta människor där de är och behandla andra med värdighet och respekt. Det gäller alla - våra uppdragsgivare, slutkunder och kollegor. Det förhållningssättet gör det möjligt för oss att finna mening och värde i det vi gör och nå vår gemensamma vision.

 • Vi lyssnar aktivt och försöker förstå
 • Vi har ett öppet sinne och är flexibla
 • Vi visar tålamod och erbjuder stöd

Ethics

Vi kräver mer av oss själva än vad lagar och regler gör. Vi agerar som förebilder och ser det både som vårt ansvar och en möjlighet att sätta nya standarder för att förändra människors syn på kredithanteringsbranschen. Det innebär att vi, i alla lägen, behandlar våra slutkunder med omtanke och respekt och samarbetar med företag och kunder som delar våra värderingar. För att uppnå det här agerar vi rättvist och ärligt i allt vi gör.

 • Vi sätter hållbart företagande och samhället i fokus
 • Vi tar ansvar för våra handlingar
 • Vi gör det rätta – lever och verkar efter våra värderingar och vår uppförandekod

 

Dedication

En av våra största styrkor är engagerade medarbetare. Genom att varje dag vilja vara lite bättre än gårdagen, tar vi tar fram det bästa hos varandra. Vi växer som individer och som team för att forma vårt företags framtid, på så sätt ger ett ökat värde för våra uppdragsgivare och deras kunder. Vår bransch förändras konstant, vi är alltid på väg framåt och slutar aldrig att utvecklas.

 • Vi delar kunskap över gränserna
 • Vi är engagerade i och ansvariga för vår egen utveckling
 • Vi gör det lilla extra och ger aldrig upp

Solutions

I slutändan är det vår förmåga att hitta och utveckla de bästa lösningarna och att skapa vinn-vinn-situationer för våra uppdragsgivare och deras kunder som utmärker oss på marknaden. Genom att vara innovativa och handlingskraftiga överträffar vi förväntningarna och tar rollen som kunskapsledare i vår bransch.

 • Vi fokuserar på resultat, inte problem
 • Vi samarbetar för att leverera innovativa lösningar till våra kunder
 • Vi värdesätter kvalitet och proffsighet