Vi ser till att betalningsflödet fungerar i samhället
Intrum leder vägen mot en sund ekonomi

Vi ser till att betalningsflödet fungerar i samhället

Förbättra likviditeten och få företaget att växa

Med Intrums kredithanteringstjänster effektiviserar du penningomsättningen i ditt företag och minimerar risken för kreditförluster.

Mer om våra tjänster

Kontakta oss