Om du misstänker att kontakten är en bluff, skriv ner samtalsuppgifterna och kontakta vår kundtjänst. Om det inte var en äkta kontakt från Intrum och du har givit kontaktpersonen dina personuppgifter, anmäl det till polisen.

Hur meddelar jag er?

Jag tror att jag redan har betalat

Genom att logga in på Mitt Intrum kan du se registreringen av din betalning och kontrollera status på din skuld.
Jag har betalat

Hur meddelar jag er?

Fint att du redan har betalat. Du behöver inte anmäla betalningen separat.

Om du vill, du kan kontrollera registreringen av din betalning på Mitt Intrum. Observera att din betalning kanske inte visas i onlinetjänsten omedelbart, eftersom det kan ta 1-4 bankdagar innan betalningar överförs mellan olika banker. Om din betalning inte syns på Mitt Intrum även efter detta, kontakta vår kundtjänst.

Om du har betalat din skuld direkt till den ursprungliga borgenären och din betalning inte visas på Mitt Intrum inom 1-4 bankdagar, vänligen förse oss med ett betalningsbevis. Det gör du enklast på Mitt Intrum.

Kontakta oss