Fakturaköp

Försäljning av fordringar är en central del av företagets kredithantering; försäljningen frigör resurser i form av tilläggslikviditet till affärsverksamheten. Be om konsultation av oss angående försäljningsprocessen för dina fordringar. Vi hjälper dig att omvandla kreditförluster till intäkter från kärnverksamheten. Dina fordringar kan ha ett värde även efter att du redan har gett upp och bokfört dem som kreditförluster. 

En högklassig kundbetjäning en hederssak för oss, och vi har som målsättning att hitta bästa möjliga betalningslösningen som tillämpar sig för just dina kunder.

Effektiviserar din företagets omsättning

Du får betalning från det framtida kassaflödet direkt

Minska kreditförlusterna

Du kan investera pengarna i att utveckla ditt eget företag


När du säljer osäkra fordringar i tid effektiviserar du omsättningen i ditt företag.

Genom att sälja dina fordringar undviker du onödiga kreditförluster och sparar tid.

Din kund kan sköta sin skuld med vår professionella och vänliga kundtjänst, och får samtidigt tillgång till olika amorteringsplan som Intrum erbjuder.

Av oss får du hjälp med försäljningsprocessen för dina fordringar:

Läsa mer om Fakturaköp på Finska sidor


Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta en säljare