Inkasso och kravhantering

När en kund inte betalar en faktura i tid lönar det sig att vända sig till Intrum.

Vi hjälper att driva in fordringarna på ett sådant sätt att kundrelationen kan bevaras trots tillfälliga betalningssvårigheter.

Inkasso

Utmärkt kundbetjäning för dig och dina kunder

En utmärkt kundbetjäning är en hederssak för oss. Vår kundtjänst är genuint lyhörd och ger vänlig betjäning. Dina förfallna fordringar inkasseras och samtidigt bevaras dina goda kundrelationer.

Vid behov får du hjälp av våra experter på internationellt inkasso och av vår juridiska avdelning.

På webbtjänsten Intrum Web kan du behändigt följa med vad som sker med uppdragen. Du ser på webben hur ett enskilt uppdrag framskrider samt det allmänna läget för ditt företags fordringar. Dina kunder kan sköta sina betalningsärenden på tjänsten Mitt Intrum.

Inkasso är en effektiv metod för att inkassera öppna fordringar, men mest effektivt är det som en del av den övergripande kredithanteringen; i kombination med Kreditupplysningstjänsten och Faktura- och reskontratjänsten. 

  • Vår kundtjänst är genuint lyhörd och ger vänlig betjäning.
  • Din personliga inkassorådgivare hjälper dig i alla faser av indrivningen.
  • Våra tjänster finns också på webben – du och dina kunder kan sköta era ärenden hos oss precis då det passar er.
  • Ju tidigare inkassoåtgärderna vidtas, desto säkrare inkasseras fordringarna.
  • Intrum sköter även inkasso utomlands.
 

Vi tar hand om dina förfallna fordringar – du kan fokusera på tillväxt

Genom att sköta förfallna fordringar konsekvent, effektivt och korrekt hjälper Intrum Justitia dig att snabbt få dina pengar och att minimera obetalda skulder. Ditt företag kan fokusera på det som det är bäst på: att skapa tillväxt i den egna verksamheten.

Även utomlands

När du har kunder utomlands kan det ibland vara besvärligt och invecklat att få betalt. Intrum sköter även inkasso utomlands.

Som en global partner förstår vi hur man ska gå tillväga med dina kunder, även om de talar ett annat språk, verkar på en annan kontinent eller lever i en helt annan kultur.

Intrums kontor i 19 länder och dess breda nätverk av partners borgar för ett effektivt inkasso i 180 länder – utan dröjsmål. Våra experter hjälper dig att minimera riskerna, öka kassaflödet och att finslipa ditt företags konkurrenskraft.

 

En betalningspåminnelse effektiviserar inkassot

Ibland glömmer din kund att betala en faktura som du skickat. En vänlig men bestämd påminnelse bidrar till att hålla fordringarna färska och säkerställer samtidigt en fortsatt kundrelation. Det lönar sig att i tid skicka en betalningspåminnelse om en obetald faktura, eftersom fakturan då förblir aktuell.

Vår princip om en oslagbar kundbetjäning (länk) visar sig tydligt även i våra betalningspåminnelser. Vi kontaktar dina kunder artigt och ger dem en oslagbar betjäning i betalningsärenden – även när en faktura har överförts till inkasso.

Inkasso av fordringar som bokförts som kreditförluster

Försenade eller helt obetalda fordringar försvårar affärsverksamheten och medför extra utgifter. En effektiv inkassoprocess innefattar också framgångsrik indrivning av fordringar som redan bokförts som kreditförluster, men med bevarad vänlighet och lyhördhet för kunden.

Intrums Inkassobevakning tar hand om ackumulerade skulder som drivits in en längre tid – fordringar som bokförts som kreditförluster, fordringar som enligt ett domslutsbeslut har sänts till utsökningsmyndigheten men returnerats med påskriften ”medellös” samt offentligrättsliga fordringar. För experterna i vår kundtjänst är det vardag att bistå i skuldärenden och avtala om individuella betalningslösningar.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss, ring 09 2291 1600 eller skicka e-post till info.finland@intrum.com eller rahoitus@intrum.com