Faktura- och reskontratjänst

Intrums faktura- och reskontratjänst bidrar till att effektivisera ditt företags kassaflöde. Samtidigt frigörs tid och resurser för din kärnverksamhet

Minska kreditförlusterna, förbättra lönsamheten

I genomsnitt 10 procent av alla leverantörsfakturor kräver betalningspåminnelser. Det innebär att en betydande del av kassaflödet stannar upp på långsamma betalares konton. När du använder vår Fakturerings- och reskontratjänst tar vi hand om fakturautskick och uppföljning. Samtidigt tillhandahåller vi dina kunder en oslagbar kundbetjäning.

Tjänsten kan anpassas efter många olika slags behov. Det mest omfattande alternativet innebär att du lägger ut fakturautskick och reskontrahantering på Intrum. Du kan också välja vår reskontratjänst, och då sköter vi din kundreskontra – komplett och pålitligt. Vår påminnelsetjänst kan hjälpa att effektivisera kassaflödet när en utläggning av reskontrahantering inte är aktuell.

Beskriv din situation och dina behov, så planerar vi tillsammans en lämplig lösning för ditt företag

 • Tjänsten finns på webben, så du kan använda den när det passar dig
 • Du sparar den tid som betalningsbevakning och inkasso annars kräver
 • Du frigör rörelsekapital för investeringar
 • Du får omfattande och färdiga rapporter för bokföringen och för uppföljningen av din verksamhet
 • Snabb, exakt och vänlig betjäning för dina kunder

Så här tar du tjänsten i bruk

 1. Kontakta vår kundbetjäning
 2. Vi kartlägger din situation
 3. Vi fastställer en lösning som lämpar sig för just dig
 4. Avtalet undertecknas
 5. Tjänsten står till ditt förfogande

Finansiell reskontratjänst – Saldokredit

Behöver du en finansiell fakturerings- och reskontratjänst? I så fall är Intrum och OP Företagsbankens gemensamma Saldokredit en lösning för dig. Tjänsten effektiviserar penningomsättningen och frigör resurser för din kärnverksamhet.

Saldokredit innefattar samtliga av de mest avancerade lösningarna på marknaden, bland annat kundklassificering, webbfakturering och limitbevakning. Kundfordringarna utgör säkerhet för krediten. Vi sköter effektivt utskicket av fakturor och betalningspåminnelser, liksom inkassot – men är ändå lyhörda för dina kunder.

En professionell och vänlig kundbetjäning och skuldrådgivning har en positiv effekt på bilden av ditt företag. Tjänsten hjälper dig också att spara vid anskaffning och underhåll av system.

 • Penningomsättningen blir snabbare
 • Du sparar i personalkostnader och vid anskaffning och underhåll av system
 • Resurserna som frigörs kan du fokusera på dina kärnverksamheter
 • Utskicket av fakturor och betalningspåminnelser sker inom utsatt tid, liksom inkassot
 • Du har tillgång till Intrum och OP Företagsbankens realtidstjänster på webben
 • En professionell kundbetjäning och skuldrådgivning har en positiv effekt på bilden av ditt företa

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss, ring 09 2291 1600 eller mejla info.finland@intrum.com