Mission och vision

Som den självklara marknadsledaren är vårt syfte att leda vägen till en sund ekonomi.

Syfte

Vi leder vägen till en sund ekonomi

I en sund ekonomi växer, investerar, anställer och blomstrar företag, samtidigt som konsumenter har tillräckligt med information och kunskap för att kunna spendera sina pengar på ett hållbart sätt. En sund ekonomi är även grunden för en god livskvalitet och den ger möjlighet för människor att nå sina drömmar och mål.

En förutsättning för en sund ekonomi är att företag och organisationer får betalt i tid. Sena betalningae är ett stort hinder för att företag, individer och samhäller ska kunna utvecklas och blomstra. Vi på Intrum tillhandahåller viktiga tjänster som bidrar till en sund ekonomi och en hållbar kredithantering. Vi hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar skapade för att ge bättre kassaflöde och ökad långsiktigt lönsamhet samtidigt som vi tar hand om deras kunder. Vi är även rådgivare som hjälper människor att betala sina skulder och uppnå en sund och hållbar privatekonomi.

Mission

Vi hjälper företag att utvecklas genom att ta hand om deras kunder

Genom Intrums internationella fullserviceerbjudande, inklusive betalningslösningar, kravhantering och köp av fordringar, hjälper vi omkring 80 000 företag att få betalt för sina produkter och tjänster och samtidigt som privatpersoner får möjlighet att bli skuldfria.

Vi kan bara göra vårt arbete under förutsättning att vi har förtroende från våra kunder att ta hand om deras kunder. Hållbart affärsutövande är därför en integrerad del i allt vi gör. Etik och empati är värderingar som styr hur vi kommunicerar. På Intrum behandlar vi alltid slutkunder rättvist, respektfullt och utifrån individen. En god slutkundsupplevelse är vår huvudprioritet och det påverkar i stor utsträckning vår dagliga verksamhet.

Vårt fokus är att skapa värde för företag och samhälle, vilka båda drar nytta av att företag får betalt i tid och att människor blir skuldfria. På Intrum vill vi ge ett lånsiktigt bidrag till samhället. Vi ser oss själva som partners till både företag och andra intressenter i strävan att skapa en sund ekonomi. 

Intrum har kontor i 24 europeiska länder och med ett stort nätverk av partners kan vi hjälpa såväl små och medelstora som stora företag och organisationer runt om i världen. Baserat på kundinsikter  förstår vi individer, olika perspektiv och situationer. Vi behandlar alltid andra med respekt och värdighet. Det gäller såväl våra kunder, deras kunder som våra kollegor. Baserat på dessa värderingar strävar  Intrum efter förtroendefulla och långsiktiga relationer med våra kunder.

Intrum etablerades 2017 när de två företagen Intrum Justitia och Lindorff gick samman. Som ett företag erbjuder vi smarta ch effektiva processer och lösningar med hög grad av service, etik och värderingar. Med vår expertis och globala täckning är Intrum den självklara marknadsledaren i vår bransch. 

Vision

En respekterad aktör med förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit

Trovärdighet är mycket viktigt i vår bransch. Våra kunder har olika storlek, kommer från olika branscher och har olika behov, men de har en sak gemensamt; de litar på att vi ska ta hand om deras viktigaste tillgång – deras kunder.

På Intrum kräver vi mer av oss själva än vad lagar och regler gör. Vår tradition att behandla alla på ett etiskt och rättvist sätt är kärnan i vilka vi är och vad vi gör. Baserat på våra kundinsikter förstår vi olika individer, perspektiv och situationer. Det hjälper oss att nå våra höga mål. Vi hjälper människor skapa sig ett bättre liv och nå sina drömmar genom att fokusera på individen och hans eller hennes möjlighet att uppfylla sina åtaganden.

Vi behandlar alltid alla med respekt och stor professionalism och vi är alltid ansvariga för våra handlingar. Resultatet vi vill uppnå med vår affärsmodell och vårt beteende är att bli uppfattade som pålitliga och värdeskapande av såväl kunder som slutkunder.

Med vårt marknadsledarskap följer ett stort ansvar. Vi kan bara göra vårt jobb som vi har fullständigt förtroende från våra kunder och deras kunder och det är därför viktigt för oss att behålla våra position som förebilder i branschen och visa vägen mot en sund ekonomi. Att behandla våra kunders kunder med omtanke är kärnan i vilka vi är och i det vi gör.

Vi strävar efter att hålla högsta möjliga standard i allt vi gör, vilket betyder att vi med stor professionalism tar ansvar för allt vi gör.  Vår vision är att Intrum ska vara ha förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit. Med lösningar som ger tillväxt samtidigt som de hjälper människor att bli skuldfria skapar vi värde för individer, företag och samhället.