Syfte, Mission, Vision

Syfte

Vi leder vägen till en sund ekonomi

I en sund ekonomi växer, investerar, anställer och blomstrar företag, samtidigt som konsumenter har tillräckligt med information och kunskap för att kunna konsumera sina pengar på ett hållbart sätt. En sund ekonomi är även grunden för en god livskvalitet och den ger möjlighet för människor att nå sina drömmar och mål.

En förutsättning för en sund ekonomi är att företag och organisationer får betalt i tid. Sena betalningae är ett stort hinder för att företag, individer och samhäller ska kunna utvecklas och blomstra. Vi på Intrum tillhandahåller viktiga tjänster som bidrar till en sund ekonomi och en hållbar kredithantering. Vi hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar skapade för att ge bättre kassaflöde och ökad långsiktigt lönsamhet samtidigt som vi tar hand om deras kunder. Vi är även rådgivare som hjälper människor att betala sina skulder och uppnå en sund och hållbar privatekonomi.


Mission

Vi hjälper företag att utvecklas genom att ta hand om deras kunder


Med Intrums kredithanteringstjänster hjälper vi företag att få betalt för sina produkter och tjänster. Vi serverar cirka 80 000 kunder över hela världen och hanterar 250 000 kundkontakter per dag. I Finland betjänar Intrum cirka 21 000 kunder årligen. Fokus för våra aktiviteter är att uppmuntra företag och samhällen att utöva en säker kreditpolicy och konsumenter mot sunt betalningsbeteende. Vi ser oss själva som en partner till företag, samhällen och beslutsfattare i att bygga en sund ekonomi och att vår verksamhet skapar långvariga effekter på samhället.


Vision

En respekterad aktör med förtroende hos alla som ger eller tar emot kredit

Vi vill vara en pålitlig och respekterad partner för långivare och låntagare. Marknadsledarskapet ger oss också ett stort ansvar. Vi strävar efter att fungera som en förebild för hela branschen och att förändra människors uppfattningar om kredithantering och inkasso samt att vinna våra kunders förtroende med våra handlingar och aktiviteter. Vi är fast beslutna att agera professionellt och följa de högsta etiska principerna och riktlinjerna i allt vi gör. Intrums vision är att vara en pålitlig och respekterad partner för långivare och låntagare. Vi skapar mervärde för individer, företag och samhälle med lösningar som möjliggör tillväxt och att komma ur skuld.