Kreditupplysningstjänst

Vilken information eller tjänst behöver du?

Intrum är också en kreditupplysningsbyrå

Kreditupplysning

Genom att kontrollera en ny kunds betalningsförmåga och följa upp förändringar i dina gamla kunders betalningsförmåga kan du förutse betalningssvårigheter och stabilisera din företagsverksamhet.

Läs mer › Kreditupplysning

Kreditbeslut

Kreditbeslut

Beslutet om att bevilja kredit till en kund kan ha en betydande inverkan på ditt företags kassaflöde och lönsamhet. Att fatta rätt beslut minimerar din risk och hjälper till att göra varje kundrelation lönsam.

Läs mer › Kreditbeslut

Kreditbevakning

Kreditbevakning

Kundens omständigheter och beteende kan förändras över tiden. Oväntade underlåtenhet att betala kan ha en djupgående inverkan på ditt företag. Av denna anledning är det mycket viktigt att övervaka förändringar i kundernas kreditvärdighet och betalningsförmåga för att undvika kreditförluster.

Läs mer › Kreditbevakning

Analystjänster

Analystjänster

Som en omfattande kredithanteringsexpert producerar vi unik information för riskhantering.

Läs mer › Analystjänster

Vanliga frågor

FAQ Kreditupplysningstjänst | Intrum

Varför är kreditupplysningar viktiga?

Därför att du känner dina intressenter och hanterar kreditrisker effektivt! Att kontrollera kreditinformation är en del av ansvarsfull kredithandel. Ibland kämpar företag och privatpersoner med sena betalningar eller uteblivna betalningar. Det kan leda till att företagets kassaflöde minskar eller en individs överskuldsättning. Detta kan begränsa tillväxten för både ditt företag och dina företagskunder eller till och med hota deras livskraft.

Vår stora mängd data gör det möjligt för oss att göra korrekta bedömningar och kreditbetyg av hur kunder beter sig nu och i framtiden. Det gör att ditt företag kan fatta beslut om hur och när de ska bevilja kredit, vilka kunder som ska fokusera säljinsatserna på och när de ska använda striktare villkor eller inkassoåtgärder. Med hjälp av guiden för kreditupplysningstjänster kan du förbättra din kredithantering.

Vad betyder kreditrisk?

Kreditrisk avser den risk som organisation tar när man beviljar krediter till kunder, oavsett om de är företag eller privatpersoner. Den betalningstid som anges på fakturan är kreditgivning. Kreditvärdigheten, alltså hur stor risken är, kan bedömas utifrån företagets ekonomiska situation, ekonomiska miljö och betalningshistorik. Denna information visar för dig hur troligt det är att kunden betalar din faktura. Vi använder denna information för att bedöma vilken risk du tar. Alla risker är inte dåliga – du ger krediter för att sälja produkter eller tjänster och utveckla din verksamhet. Men för att säkerställa framgången för ditt företag är det viktigt att hitta rätt balans.

Varför är det viktigt att övervaka kreditrisker, partners och kunder?

Förutse i förväg! Kreditrisken för en kund eller en intressentgrupp som tidigare har betalat i tid kan förändras. Att bevaka kreditvärdighet är viktigt för att säkerställa att ditt företags fordringar inte går oindrivna eller att din egna verksamheten inte avbrytas – skyltarna finns ofta redan där i förväg. Partners kan också bli starkare och mer kreditvärdiga, vilket innebär att du tryggt kan bevilja mer kredit och växa din verksamhet snabbare.

Hur kan rätt kreditbeslut öka lönsamheten?

Kreditbeslut som fattas med rätt information och grunder kommer att förbättra ditt kassaflöde och kundnöjdhet. Genom att hjälpa dig att fatta rätt kreditbeslut hjälper Intrum också till att göra dina kunder lönsamma redan från början. Att förstå kreditrisk betyder inte nödvändigtvis att man minskar krediten. Det kan vara så att en liten justering av risknivån, kollning av kreditgränsen eller betalningsvillkoren, kan ge en betydligt högre avkastning till ditt företag när du vågar bevilja mer kredit, inte mindre.

Vilka aktiviteter kan jag vidta om kundens kreditvärdighet förändras?

Om kundens kreditvärdighet förändras till det bättre kan du, om du vill, höja kreditgränsen och rikta in dig på mer marknadsföring, försäljning och nya produkter eller tjänster.

Om kundens kreditvärdighet försämras kan du skydda ditt företag med flera åtgärder. Du kan minska kreditrisken genom att minska kreditgränsen eller ändra villkoren för att kräva snabbare betalning. Alternativt kan du begära förskottsbetalning eller andra garantier.

Att upptäcka och förstå situationen i tid, gör det möjligt att du kan förhandla med din kund för att säkerställa att den ökade kreditrisken inte skadar din verksamhet, eller vid obehagliga situationer, din kundrelation.

Varför är Intrum rätt partner för kreditupplysningstjänster?

Intrums långa internationella erfarenhet och kontinuerliga utveckling garanterar oss information, verktyg och analyser för att bedöma kunders risk och betalningsbeteende korrekt och effektivt. Som marknadsledare har vi en betydande mängd data, kreditinformation, med vilken vi säkerställer att du känner till dina partners situation och optimerar din kredithantering. Intrum är ett ansvarsfullt företag: vår roll i samhället är att agera trendsättare för en sund ekonomi och att stödja företagens och individers ekonomiska välmående – etiskt, i enlighet med lagar och förordningar.

Hur fungerar tjänsten?

Som avtalskund hos kreditupplysningstjänsten får du heltäckande kredithanteringstjänster för kontinuerlig användning till en lägre kostnad. Årsavtalet omfattar användning av kreditupplysningar och inkassotjänster. Du får tillgång till våra Intrum Web Kreditinformation onlinetjänst, där du kan söka efter rapporter om dina kunders betalningsbeteende, ekonomiska situation och kreditvärdighet som passar dina behov. Onlinetjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Dessutom kan tjänsten enkelt användas på mobilen och vår produkt kan även integreras direkt i ditt eget system. Kontraktskunder har fördelar och ett bredare produktutbud.

Om du inte vill ingå avtal, eller du är privatperson, kan du beställa individuell kreditupplysning från Intrums Kreditupplysningsbutik. Kontraktskunder har fördelar och ett bredare produktutbud. För avtalsfrågor lämna dina kontaktuppgifter via länken nedan, så kontaktar vi dig inom kort.

Lämna en kontaktförfrågan

Varför Intrum?

Global operatör - lokal partner


Omfattande kreditupplysningar och bevakning


Unikt betalningsförseningsregister


24 tim onlinetjänst


Vill du veta mer om Kreditupplysningstjänst och produkter?

Kontakta vår expert, vi hjälper gärna