Analystjänster

Intrums Analystjänster hjälper med att hantera kreditrisker och öka försäljningen. Det tar kreditriskhantering och försäljningsoptimering i ditt företag till en helt ny nivå!


Vi producerar information åt ditt företag så att det kan rikta sina tjänster noggrannare till olika kundsegment med hänsyn till deras betalningsförmåga. Tjänsten använder Intrums unika inkassosdata, som kan kombineras med ditt företags eget kunddata.


Om ditt företag har utmaningar gällande kredithantering eller betalning, eller om du vill maximera föresäljningspotential av ditt företag, kan våra experter berätta mera om våra skräddarsydda lösningar.

Information om betalningsförmåga i realtid som stöd för din verksamhet

Identifiera riskerna i din kundportfölj

Expertis av inkassodata som en del av ditt företags kreditpolicy

Information från data med innovativa metoder


Övervaka den totala risken och reagera på förändringar

Med hjälp av analyser av B2B betalningsförseningar övervakar du risknivån hos dina företagskundersportföljer och på företagsnivå. Du kan identifiera ökade risker och reagera i tid.

Bedömning av betalningsförmåga i realtid

Med Intrums Luottomaatti-tjänst får du information om betalningssätt i realtid för att stödja kreditbeslut i konsumenthandel. Med hjälp av informationen om betalningsförmågan kan du mer exakt identifiera riskkunder.

Jämför risker

Med Intrums kreditupplysning kan du jämföra ditt företags risker med andra företag i branschen. Vi kan berätta om ditt företag har hög eller låg risk jämfört med andra företag i samma bransch.

Vanliga frågor

FAQ - Kreditupplysningstjänst | Intrum

Varför är kreditupplysningar viktiga?

Därför att du känner dina intressenter och hanterar kreditrisker effektivt! Att kontrollera kreditinformation är en del av ansvarsfull kredithandel. Ibland kämpar företag och privatpersoner med sena betalningar eller uteblivna betalningar. Det kan leda till att företagets kassaflöde minskar eller en individs överskuldsättning. Detta kan begränsa tillväxten för både ditt företag och dina företagskunder eller till och med hota deras livskraft.

Vår stora mängd data gör det möjligt för oss att göra korrekta bedömningar och kreditbetyg av hur kunder beter sig nu och i framtiden. Det gör att ditt företag kan fatta beslut om hur och när de ska bevilja kredit, vilka kunder som ska fokusera säljinsatserna på och när de ska använda striktare villkor eller inkassoåtgärder. Med hjälp av guiden för kreditupplysningstjänster kan du förbättra din kredithantering.

Vad betyder kreditrisk?

Kreditrisk avser den risk som organisation tar när man beviljar krediter till kunder, oavsett om de är företag eller privatpersoner. Den betalningstid som anges på fakturan är kreditgivning. Kreditvärdigheten, alltså hur stor risken är, kan bedömas utifrån företagets ekonomiska situation, ekonomiska miljö och betalningshistorik. Denna information visar för dig hur troligt det är att kunden betalar din faktura. Vi använder denna information för att bedöma vilken risk du tar. Alla risker är inte dåliga – du ger krediter för att sälja produkter eller tjänster och utveckla din verksamhet. Men för att säkerställa framgången för ditt företag är det viktigt att hitta rätt balans.

Varför är det viktigt att övervaka kreditrisker, partners och kunder?

Förutse i förväg! Kreditrisken för en kund eller en intressentgrupp som tidigare har betalat i tid kan förändras. Att bevaka kreditvärdighet är viktigt för att säkerställa att ditt företags fordringar inte går oindrivna eller att din egna verksamheten inte avbrytas – skyltarna finns ofta redan där i förväg. Partners kan också bli starkare och mer kreditvärdiga, vilket innebär att du tryggt kan bevilja mer kredit och växa din verksamhet snabbare.

Hur kan rätt kreditbeslut öka lönsamheten?

Kreditbeslut som fattas med rätt information och grunder kommer att förbättra ditt kassaflöde och kundnöjdhet. Genom att hjälpa dig att fatta rätt kreditbeslut hjälper Intrum också till att göra dina kunder lönsamma redan från början. Att förstå kreditrisk betyder inte nödvändigtvis att man minskar krediten. Det kan vara så att en liten justering av risknivån, kollning av kreditgränsen eller betalningsvillkoren, kan ge en betydligt högre avkastning till ditt företag när du vågar bevilja mer kredit, inte mindre.

Vilka aktiviteter kan jag vidta om kundens kreditvärdighet förändras?

Om kundens kreditvärdighet förändras till det bättre kan du, om du vill, höja kreditgränsen och rikta in dig på mer marknadsföring, försäljning och nya produkter eller tjänster.

Om kundens kreditvärdighet försämras kan du skydda ditt företag med flera åtgärder. Du kan minska kreditrisken genom att minska kreditgränsen eller ändra villkoren för att kräva snabbare betalning. Alternativt kan du begära förskottsbetalning eller andra garantier.

Att upptäcka och förstå situationen i tid, gör det möjligt att du kan förhandla med din kund för att säkerställa att den ökade kreditrisken inte skadar din verksamhet, eller vid obehagliga situationer, din kundrelation.

Varför är Intrum rätt partner för kreditupplysningstjänster?

Intrums långa internationella erfarenhet och kontinuerliga utveckling garanterar oss information, verktyg och analyser för att bedöma kunders risk och betalningsbeteende korrekt och effektivt. Som marknadsledare har vi en betydande mängd data, kreditinformation, med vilken vi säkerställer att du känner till dina partners situation och optimerar din kredithantering. Intrum är ett ansvarsfullt företag: vår roll i samhället är att agera trendsättare för en sund ekonomi och att stödja företagens och individers ekonomiska välmående – etiskt, i enlighet med lagar och förordningar.

Hur fungerar tjänsten?

Som avtalskund hos kreditupplysningstjänsten får du heltäckande kredithanteringstjänster för kontinuerlig användning till en lägre kostnad. Årsavtalet omfattar användning av kreditupplysningar och inkassotjänster. Du får tillgång till våra Intrum Web Kreditinformation onlinetjänst, där du kan söka efter rapporter om dina kunders betalningsbeteende, ekonomiska situation och kreditvärdighet som passar dina behov. Onlinetjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Dessutom kan tjänsten enkelt användas på mobilen och vår produkt kan även integreras direkt i ditt eget system. Kontraktskunder har fördelar och ett bredare produktutbud.

Om du inte vill ingå avtal, eller du är privatperson, kan du beställa individuell kreditupplysning från Intrums Kreditupplysningsbutik. Kontraktskunder har fördelar och ett bredare produktutbud. För avtalsfrågor lämna dina kontaktuppgifter via länken nedan, så kontaktar vi dig inom kort.

Lämna en kontaktförfrågan

“Vi kan avsevärt berika företagens egna kunddata och hjälpa dem att hitta nya potentiella kundgrupper för sina försäljnings- och marknadsföringskampanjer.”

Iiro Alikärri, Manager, Information- och Analystjänster

Öka din vinst genom att analysera din kundbas

Med Intrums analystjänster kan du välja ut de mest lönsamma kunderna och få en bättre förståelse för kreditriskerna i din kundportfölj. På Intrum använder vi data och kompetens för att korrekt bedöma betalningsbeteendeprofiler, minska din risk och maximera din inkomst.

 

Läs hur vi kan hjälpa dig att förstå din kundbas och hitta sätt att öka ditt kassaflöde

Hur kommer du igång?

 • 1

  Kontakta oss, vi diskuterar gärna analysmöjligheter för att utveckla din verksamhet

 • 2

  Vi hittar tillsammans analyslösningar som passar ditt företags behov

 • 3

  Följ utvecklingen av din verksamhet och använd informationen vi producerar i beslutsfattandet

 • 4

  Hämta andan och njut av resultatet av din kredithantering

Bli vår kund!

Kontakta vår expert