Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'altText'
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at AspNetCore.App_Plugins_WP21_ServiceBlock_renderer.ExecuteAsync() in C:\inetpub\Umbraco10\App_Plugins\WP21_ServiceBlock\renderer.cshtml:line 22
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\inetpub\Umbraco10\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

Internationell momskonsultering

Ett internationellt handelsföretag måste hantera komplexa uppsättningar av regler i sin verksamhet. Till exempel väcker reglerna i landet för försäljning och fakturering ofta frågor om korrekt skattebehandling och obligatoriska fakturaposter. Våra specialister övervakar förändringarna i momsregler, så att du alltid har den mest uppdaterade informationen om lagstiftningen i olika länder.

Om ditt företag har verksamhet utomlands, kommer vi att utreda vad ditt företag ska beakta i destinationslandet, inklusive när du gör lokala inköp, använder en underleverantör, eller köper varor till landet eller säljer dem inhemskt. Typiska problem är exempelvis byggprojekt, försäljningslager och leveranser inom landet.