Vår berättelse

-

Berättelsen om Intrum

Intrums rötter sträcker sig mer än 110 år tillbaka i tiden. Intrum blev världens ledande inkasso- och kredithanteringsföretag 2017 efter sammanslagningen av Lindorf och Intrum Justitia. Idag är Intrum verksamt i 20 länder i Europa och har över 10 000 anställda.Över 110 år av kredithantering

Enligt den ansökan som skickades till Senaten i det kejserliga Finland 1910 var syftet med Intrums föregångare Oy Credit Ab att fungera som organisatör och stabilisator av vårt lands kreditärenden. Dessa operativa hörnstenar finns i Intrums verksamhet än idag.

Vi leder vägen till en sund ekonomi

Idag är kärnan i Intrums verksamhet att främja sunda ekonomiska strukturer och stödja företagens affärsverksamhet genom att hjälpa sina kunder mot en skuldfri morgondag. En sund ekonomi förbättrar livskvaliteten och skapar möjligheter att uppnå de mål och drömmar som satts för den i livet.

Läs mer om Intrums syfte, mission och vision

Fair play i rinken och i affärer

Vad har hockey och en sund ekonomi gemensamt? Regler. Utan dem kommer ingen av dem att fungera. Intrum är sedan 2001 delägare i Finlands Ishockeyförbund och har sedan 2004 sponsrat SM-ligans domare.

Intrum är engagerat i samhället

Intrum stödjer finländsk idrott, konst, ekonomisk kunskap och barns och ungas välmående. Vi har sponsrat flera destinationer genom åren. Genom stöd vill vi kommunicera våra värderingar och bygga vår företagsbild som en ansvarsfull samhällsaktör.

Intrums värderingar går igenom vår verksamhet

Empathy
Ethics
Dedication
Solutions

Vill ni höra mer?

Kontakta en säljare