Lär känna våra momstjänster:

Våra experter utreder behovet av momsregistrering

VAT Compliance

Med hjälp av VAT Compliance- tjänsterna kan företag få reda på om det finns ett behov att registrera sig för moms utomlands och låta oss ta hand om deklarationsförfarandet i landet.

Läs mer › VAT Compliance

Företaget får exakta och skräddarsydda svar på sina momsfrågor

Mervärdesskattekonsultering

Vid momskonsultering får företaget precisa och skräddarsydda svar på sina frågor och kan därefter exempelvis fakturera korrekt eller försäkra sig om avdragsrätten utomlands.

Läs mer › Mervärdesskattekonsultering

Ett momspliktigt företag har rätt att ansöka om återbäring för den utländska mervärdesskatt som erlagts i skattepliktig verksamhet

Återbäring av utländsk moms

Med tjänsten återbäring av utländsk moms maximerar vi återbäringen och påskyndar förfarandet. Företaget sänder faktureringsmaterialet elektroniskt genom en informationssäker portal till Intrum och vi sköter resten.

Läs mer › Återbäring av utländsk moms

Utbilding exakt for ditt företags behov

Momsskolningar

Den internationella mervärdesbeskattningsenheten vid Intrum ordnar momsskolningar och webbseminarium om aktuella ärenden inom mervärdesbeskattningen.

Läs mer › Momsskolningar

Varför Intrum?

Global aktör och en lokal samarbetspartner


Enligt granskning överlägsen kundtjänst


Över 30 års momserfarenhet


Du kan använda dig av vår juridiska avdelning


Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta en sakkunnig