Hållbarhet

Vårt ansvarsarbete bygger på vår avsikt att leda vägen till en sund ekonomi. Vi främjar en hållbar utveckling av människor, företag och samhälle genom att hjälpa individer att bli av med sina skulder, erbjuda råd och stöd i ekonomiska frågor och hjälpa företag att få betalt för sina produkter och tjänster. Som en ledande aktör inom kredithantering är vi i kontakt med hundratusentals skuldsatta människor varje dag. Det är vår plikt att behandla alla etiskt, med medkänsla och respekt. Vi strävar efter att fungera som en förebild för hela branschen och att förändra människors uppfattningar om kredithantering och inkasso samt att vinna våra kunders förtroende med våra handlingar och aktiviteter.

“Vi vill vara den mest ansvarsfulla aktören i branschen. Vår personal är engagerad i att agera etiskt, medkännande och respektfullt i sitt arbete.”

Tommi Sova, verkställande direktör, Intrum Finland

Konfidentiell och säker kundbemötande

Ett kundbemötande är framgångsrikt när kunden uppfattar det som respektfullt och ansvarsfullt. I vårt ansvar ingår också ett gott konsumentskydd och vi är särskilt noga med dataskyddsfrågor.

Etiska verksamhetsprinciper

Hela Intrumkoncernens personals verksamhet styrs av etiska verksamhetsprinciper, som inkluderar en gemensam värdegrund och verksamhetsmetoder som Intrum följer inom alla sina marknadsområden.

Mot en sund och hållbar ekonomi

Vi ser till att företag får betalt för sina produkter och tjänster och att deras kunder blir skuldfri. En sund ekonomi möjliggör fullt deltagande i samhället.


Vill ni höra mer?

Kontakte en säljare