Jag har fått ett felaktigt kravbrev

Stämmer inte uppgifterna i kravbrevet?

Kontakta oss så fort som möjligt och förklara vad som har blivit fel.
JAG HAR FÅTT ETT KRAVBREV SOM INTE STÄMMER

Vad ska jag göra?

Logga in på Mitt Intrum eller kontakta kundservice så fort som möjligt och förklara vad som har blivit fel. Vi kontaktar vår uppdragsgivare för att reda ut problemet och pausar ärendet under tiden och håller dig uppdaterad genom "Mitt Intrum." 

Kontakta oss