Om du misstänker att kontakten är en bluff, skriv ner samtalsuppgifterna och kontakta vår kundtjänst. Om det inte var en äkta kontakt från Intrum och du har givit kontaktpersonen dina personuppgifter, anmäl det till polisen.

Jag behöver mer information

Jag har en fråga om mitt ärende

Du kan kontakta oss 24/7. Logga in på Mitt Intrum för att få detaljer och status i ditt ärende.
Vad ska jag göra?

Jag har en fråga om min skuld

Logga in på Mitt Intrum och kolla om du kan hitta den information du behöver där. Om du behöver ytterligare detaljer, du kan enkelt nå oss via Mitt Intrum -portalen. Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Kontakta oss

Jag tycker att skulden är felaktig

Vad ska jag göra?

Fick du fakturan på fel grund eller tycker du att fakturabeloppet är felaktigt? Om du tycker att räkningen är felaktig eller om du vill göra ett klagomål, vänligen skicka en skriftlig förklaring av situationen via Mitt Intrum. Du kan logga in på tjänsten med nätbanksuppgifter, ett mobil ID eller informationen som finns i ditt brev.

Med hjälp av din skriftliga rapport ser vi till att innehållet i ärendet är korrekt för vidare utredning. Vi kontaktar vår uppdragsgivare för att reda ut problemet och pausar ärendet under tiden och håller dig uppdaterad genom Mitt Intrum. Observera att borgenären trots detta kan kräva betalning av skulden genom domstol.

Kontakta oss