Integritetspolicy

Intrum respekterar integriteten hos alla personer vi är i kontakt med; oavsett om vi behandlar personuppgifterna på egen hand eller på andra parters vägnar.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att alla förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom den här informationspolicyn, som ger dig mer information om Intrums behandling av dina personuppgifter.

Den här informationspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när vi kontrollerar behandlingen, exempelvis vid skuldindrivning och när vi köper fordringar. För vissa av våra tjänster agerar vi bara som personuppgiftsbiträde och behandlar dina personuppgifter på vår klients instruktioner, t.ex. när vi tillhandahåller fakturahanteringstjänster. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i förhållande till de tjänsterna kan du kontakta din avtalspart.  

Vi kan behandla personuppgifter om dig på olika sätt och i olika situationer, beroende på om du är klient, kund, leverantör eller jobbsökande. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på våra webbplatser, beroende på hur du väljer att interagera med oss. Oavsett situation lovar vi att aldrig sälja, kommersialisera eller använda dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagar.

Intrum är ett internationellt företag med många kontor i många olika länder. Det Intrumbolag som behandlar dina personuppgifter ansvarar för skyddet av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du hittar information om behandlingen på lokalt språk på respektive webbplats.

Så här skyddar vi din sekretess

Sekretesspolicy: Kund

I den här sekretesspolicyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med t.ex. indrivning och skuldköpstjänst.