Integritetspolicy

Dessa integritetspolicyer gäller Intrum Oy (1470246-8) och Intrum Rahoitus Oy (2508690-4). Sekretesspolicyer har granskats och uppdaterats 2022-09-22.

Integritetspolicy

Vi respekterar den personliga integriteten hos alla personer som vi har kontakt med, oavsett om vi behandlar personuppgifter för egen eller andras räkning. Det är viktigt för oss att alla förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom den här informationspolicyn, som ger dig mer information om Intrums behandling av dina personuppgifter.

Den här informationspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när vi kontrollerar behandlingen, exempelvis vid skuldindrivning och när vi köper fordringar. För vissa av våra tjänster agerar vi bara som personuppgiftsbiträde och behandlar dina personuppgifter på vår klients instruktioner, t.ex. när vi tillhandahåller fakturahanteringstjänster. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i förhållande till de tjänsterna kan du kontakta din avtalspart.  

Vi kan behandla personuppgifter om dig på olika sätt och i olika situationer, beroende på om du är klient, kund, leverantör eller jobbsökande. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på våra webbplatser, beroende på hur du väljer att interagera med oss. Oavsett situation lovar vi att aldrig sälja, kommersialisera eller använda dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagar.

Vi är ett internationellt företag med många kontor i många olika länder. Det Intrumbolag som behandlar dina personuppgifter ansvarar för skyddet av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du hittar information om behandlingen på lokalt språk på respektive webbplats.

Om du är kund kan du hitta ytterligare information om vår behandling av personuppgifter här.

Om du är en befintlig eller potentiell klient, leverantör eller interagerar med oss på annat sätt där vi får tillgång till dina personuppgifter kan du hitta ytterligare information om vår behandling av personuppgifter här.

Om du vill informera oss om en personuppgiftsincident eller vill skicka en förfrågan som rör dina rättigheter kan du använda länken på den här webbplatsen.

Ändringar i sekretesspolicyer                                           

Vi granskar innehållet i våra sekretesspolicyer  tidvis. Vi uppmanar dig att kontrollera den senaste uppdaterad version av policyn som gäller dig i den här webbplatsen.

Det är viktigt för oss att alla förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom den här informationspolicyn, som ger dig mer information om Intrums behandling av dina personuppgifter.