Registrerades rättigheter

Om du vill skicka en begäran om dina integritetsrättigheter kan du skicka en elektronisk begäran här.

Det är viktigt att vi kan verifiera vem du är för att säkerställa konfidentialitet och dataskydd för dina personuppgifter. Gå vidare genom inloggningen för att komma till den sida där du kan göra din begäran och identifiera dig via säker inloggning. 

Om du inte har möjlighet till en elektronisk identifiering, kan du skicka en begäran i fritt format till oss via e-post till adressen tietosuoja@intrum.com. Vi ber att du anger ditt namn, din adress, personnummer och eventuellt namn eller ärendenummer på en borgenär du känner till. Vi rekommenderar, att du skickar en begäran som innehåller personuppgifter krypterade.

Du kan skicka ett krypterat e-postmeddelande till oss via en säker e-posttjänstportal på: https://securemail.intrum.com/secure

Ange din egen e-postadress i adressfältet och klicka på "Fortsätt".

  1. I e-postfönstret för ditt meddelande anger du e-postadressen: tietosuoja@intrum.com
  2. Välj ett ämne, till exempel Informationsbegäran och skriv ett meddelande och lägg till bilagor om det behövs
  3. Tryck slutligen på knappen "Skicka".

Efter att du har skickat meddelandet, kan du antingen skriva ett nytt meddelande genom att trycka på "Nytt meddelande" eller logga ut genom att trycka på "Logga ut".

Om du inte har möjlighet att skicka din förfrågan via e-post, kan du även skicka den till oss per post. Om du vill, kan du även fylla i och skriva ut det ifyllda informationsformuläret som finns bakom länken nedan.

Du kan skicka förfrågan till oss på:

Intrum Oy
Dataskyddsombud
P.O. 390
00811 Helsingfors

Vi kan behöva kontakta dig för att verifiera din identitet för att undvika att dina personuppgifter skickas till en annan person, antingen av misstag eller som en följd av ett bedrägeri. Observera att om vi inte kan fastställa din identitet, kommer Intrum för att skydda den registrerades rättigheter och frihet inte kunna uppfylla din begäran.

Din begäran kommer att behandlas inom 30 dagar. Om vi får många begäranden, eller om en begäran är extra komplicerad, kan det ta ytterligare två månader. I sådana fall håller vi dig informerad. Svaret kommer att skickas till dig, beroende på ditt val, antingen som ett krypterat e-postmeddelande eller, om vi inte har en e-postadress, som ett rekommenderat brev. Uppgifterna kan även lämnas över till dig på vårt kontor personligen, om du uppvisar lämplig legitimation