Återbäring av utländsk moms

I praktiken betyder VAT Compliance att våra språkkunniga experter utreder behovet av momsregistrering utomlands för företagets del och vid behov sköter momsregistreringen i landet. Dessutom hjälper vi till med att lämna periodiska skattedeklarationer, både i Finland och utomlands, samt konsulterar i momsrelaterade frågor.  

Säkerställer korrektheten i rapporteringen

Automatiska påminnelser om sista inlämningsdagar

En lättanvänd och informationssäker portal för överföring av material

Stöd av erfarna experter

Snabb och effektiv återbäring av utländsk moms

De vanligaste avdragsbara kostnaderna består av:

Inkvartering, restaurang och representation, trafik inom landet (t.ex. taxi), bilhyrning, inträdes- och deltagaravgifter, mässkostnader och deltagande i kurser, utbildningar och seminarier. Även post, telefon och internet samt bränsle och underentreprenad kan medföra kostnader.

 

Läsa mer om momstjänster pä Finska sidor