Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'altText'
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at ASP._Page_app_plugins_wp21_serviceblock_renderer_cshtml.Execute() in C:\inetpub\Umbraco\app_plugins\wp21_serviceblock\renderer.cshtml:line 19
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\Umbraco\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Snabb och effektiv återbäring av utländsk moms

De vanligaste avdragsbara kostnaderna består av:

Inkvartering, restaurang och representation, trafik inom landet (t.ex. taxi), bilhyrning, inträdes- och deltagaravgifter, mässkostnader och deltagande i kurser, utbildningar och seminarier. Även post, telefon och internet samt bränsle och underentreprenad kan medföra kostnader.

 

Läsa mer om momstjänster pä Finska sidor