Mervärdesskattekonsultering

När ett företag antingen redan verkar utomlands eller är på väg att expandera internationellt, bör det tas ställning till mervärdesskatterättsliga frågor. Med hjälp av momskonsultering får företaget precisa och skräddarsydda svar på sina frågor och kan därefter exempelvis fakturera korrekt eller försäkra sig om avdragsrätten utomlands.

Snabb och sakkunnig hjälp

Stöd av erfarna experter

Minimerar skatterisker

Kännedom om aktuella ändringar i lagstiftningen

Internationell momskonsultering

Ett internationellt handelsföretag måste hantera komplexa uppsättningar av regler i sin verksamhet. Till exempel väcker reglerna i landet för försäljning och fakturering ofta frågor om korrekt skattebehandling och obligatoriska fakturaposter. Våra specialister övervakar förändringarna i momsregler, så att du alltid har den mest uppdaterade informationen om lagstiftningen i olika länder.

Om ditt företag har verksamhet utomlands, kommer vi att utreda vad ditt företag ska beakta i destinationslandet, inklusive när du gör lokala inköp, använder en underleverantör, eller köper varor till landet eller säljer dem inhemskt. Typiska problem är exempelvis byggprojekt, försäljningslager och leveranser inom landet.