Återbäring av utländsk moms

Momsskyldiga företag har rätt att få tillbaka den moms som de betalat och som hör ihop med den momspliktiga verksamheten i utlandet. Med flera års erfarenhet sköter vi ansökan om återbäring i över 30 länder. Vi känner till momslagstiftningen i olika länder och hjälper gärna till med ansökningsprocessen. Processen består av flera moment, allt från att samla in fakturamaterial till att färdigställa och skicka iväg ansökningarna.

Maximerar momsåterbetalningar från utlandet

Förbättrar kassaflödet

Frigör resurser

En lättanvänd och informationssäker portal för överföring av material

Snabb och effektiv återbäring av utländsk moms

De vanligaste avdragsbara kostnaderna består av:

Inkvartering, restaurang och representation, trafik inom landet (t.ex. taxi), bilhyrning, inträdes- och deltagaravgifter, mässkostnader och deltagande i kurser, utbildningar och seminarier. Även post, telefon och internet samt bränsle och underentreprenad kan medföra kostnader.

 

Läsa mer om momstjänster pä Finska sidor