Fakturaköp

Vill du sälja osäkra fordringar? Vi har specialiserat oss på att köpa och administrera stora skuldportföljer.

Försäljning av fordringar är en central del av företagets kredithantering; försäljningen frigör resurser i from av tilläggslikviditet till affärsverksamheten.

Be om konsultation av oss angående försäljningsprocessen för dina fordringar.

Vi hjälper dig att omvandla kreditförluster till intäkter från kärnverksamheten. Dina fordringar kan ha ett värde även efter att du redan har gett upp och bokfört dem som kreditförluster.

Genom att sälja dina fordringar till oss effektiviserar du företagets omsättning, och din kund kan sköta sin skuld med en erfaren aktör.

En  högklassig kundbetjäning är en hederssak för oss, och vi har som målsättning att hitta bästa möjliga betalningslösningen  som tillämpar sig  just dina kunder.

Av oss får du hjälp angående försäljningsprocessen för dina fordringar:

  • När du säljer osäkra fordringar i tid effektiviserar du omsättningen i ditt företag.
  • Genom att sälja dina fordringar undviker du onödiga kreditförluster och sparar tid.
  • Din kund kan sköta sin skuld med vår professionella och vänliga kundtjänst, och får samtidigt tillgång till olika amorteringsplan som Intrum erbjuder.
  • Du kan i lugn och ro fokusera samtliga  resurser till företagets kärnverksamhet.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss, ring 09 3154 4880 eller mejla info.finland@intrum.com eller rahoitus@intrum.com