Fakturafinansiering - finansieringstjänst för företag

Betalar dina kunder sina fakturor fortlöpande för sent? Vill du göra investeringar utan att ta upp mer lån? Fakturafinansiering är en finansieringstjänst för företag, som hjälper dig att öka kassaflödet och därmed förbättra likviditeten.
Fakturafinansiering är en flexibel, tillförlitlig och effektiv lösning som ger dig finansiering mot dina leverantörsfakturor. Med hjälp av tjänsten jämnar du ut säsongsvariationer och eliminerar problemet med långa betalningstider.

Snabba avvecklingar med 100% finansieringsgrad

Förbättrar ditt företags likviditet

Avsevärt förbättrar kontantcirkulationen

Även betalningsbevakning, inkasso och kundservice

Företagsfinansiering mot leverantörsfakturor

Det kan vara svårt att få företagsfinansiering i dessa tider. Villkoren för finansiering har skärpts och behovet av finansiering kan vara mycket akut. Vi erbjuder en snabb lösning för både små och stora företag.

 

Läsa mer om företagsfinansiering på Finska sidor

Vill du veta mer om Fakturafinansiering?

Kontakta en säljare