Perintälain väliaikaiset muutokset tulevat voimaan 1.1.2021

Suomen eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen perintälain väliaikaiseksi muuttamiseksi 3.12.2020. Kyseinen, 1.1.2021 voimaan tuleva, yritysperintää koskeva tilapäinen lakimuutos on voimassa 30.6.2021 asti. Lakimuutoksen tavoitteena on suojata yrityksiä koronaviruspandemian aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa.

Lakimuutos tuo yritysperintään tilapäisiä tiukennuksia. Lakimuutoksessa on mm. nykyistä yksityiskohtaisempaa sääntelyä yrityssaatavien perintäprosessin, maksumuistutus- ja perintäkulujen osalta sekä väliaikaisia rajoituksia tratan käyttöön. Kuluttajaperintää koskevat säännökset pysyvät ennallaan.
Lakia sovelletaan sekä velkojien itsensä että perintätoimistojen tekemiin yrityssaatavien perintätoimenpiteisiin.

Mikä väliaikaisessa perintälaissa muuttuu?

  • Väliaikaisessa lakimuutoksessa yritysperinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan yritysperinnässä perintäkulut perustuvat tehtyyn työhön. Väliaikaisessa lakimuutoksessa kuluihin on säädetty euromääräiset enimmäismäärät.
  • Yrityssaatavaa koskevan maksumuistutuksen enimmäiskuluksi säädetään 10 euroa. Tämä koskee sekä velkojan itsensä että perintätoimiston lähettämää maksumuistutusta.
  • Yrityssaatavien maksuvaatimus-, maksuajan pidennys- ja maksusopimuskuluille säädetään enimmäismäärät. Maksuvaatimus- ja maksusopimuskulut porrastuvat saatavan pääoman mukaisesti.
  • Tratan käyttö on sallittu vain, jos velallisena on muu kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Väliaikaisen lain voimassaolon aikana trattaa käytetään siis pääsääntöisesti vain, jos velallisena on osakeyhtiö. Pienten ja juuri toimintansa aloittaneiden osakeyhtiöiden osalta tratan julkaisua on rajoitettu.
  • Tratasta aiheutuville kuluille sekä konkurssiuhkaisen maksuvaatimuksen kuluille säädetään enimmäismäärä.
  • Perintätoimenpiteille säädetään aikarajat siten, että yritysperinnässä perintätoimenpiteiden välin tulee olla vähintään 7 päivää.
    • Esimerkiksi maksuvaatimuksen voi lähettää vasta kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää.
  • Lisäksi väliaikaisessa laissa säädetään perintäkuluihin oikeuttavien perintätoimien enimmäismäärästä sekä kokonaiskuluvastuusta yrityssaatavien perinnässä.

Mitä muutos tarkoittaa Intrumin yritysasiakkaille?

Huolehdimme siitä, että yritysperinnän perintäprosessimme tulee vastaamaan tilapäisen perintälakimuutoksen mukaisia vaatimuksia.

Koska lakia sovelletaan myös velkojien itsensä tekemiin yritysperinnän toimenpiteisiin, asiakkaidemme tulee tarkastaa omat maksumuistuttamiseen (mikäli hoidatte maksusta muistuttamisesta itse) ja perintään siirtoon liittyvät prosessinsa mm. maksumuistutuskulujen enimmäismäärän sekä perintään siirron toimenpideajankohdan osalta.

Maksumuistutuksesta voi väliaikaisen lakimuutoksen voimassaolon aikana vaatia yritysasiakkaalta kulua enintään 10 euroa ja saatavan voi siirtää perintään kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää.

Muutokseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaitamme auttavat Intrumin neuvontalakimiehet ja perinnän asiantuntijat.

Jyrki Lindström
Intrum Legal Director

 
Lue lisää väliaikaisesta perintälaista eduskunnan sivuilta tästä