Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, kirjoita muistiin puhelun tiedot ja ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Finnveran kotimaisten saatavien vapaaehtoinen perintä Intrumille 10.1.2020 alkaen

Intrum ja Finnvera allekirjoittivat 14.5.2019 yhteistyösopimuksen, jonka myötä Finnvera ulkoisti perintätoimintojaan Intrum Oy:lle. Lokakuussa 2019 Intrumille siirtyivät oikeudellisen perinnän maksusaatavat. 10.1.2020 Intrum käynnistää Finnveran vapaaehtoisen perinnän maksusaatavien hoitamisen.

– Perintäprosessien siirtäminen on edennyt kaksivaiheisesti, projektisuunnitelman mukaisesti. Siirtymävaiheen aikana olemme käyneet yhdessä Finnveran kanssa sekä teknisiä että asiakaspalveluprosessiin liittyviä asioita läpi varmistaen, että palvelu toimii asiakkaan toivomalla tavalla täyttäen sille asetetut vaatimukset. Meille on erittäin tärkeää, että perinnän siirtyminen Intrumille koetaan asiakkaiden kannalta positiivisena parannuksena asiakaskokemuksessa, johon olemme Intrumilla viime vuosien aikana todella paljon panostaneet, toteaa Mirjam Sarkki, Intrum Oy:n operatiivinen johtaja.

Sopimuksen myötä Finnveran perintätiimin henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksen mukaisesti Intrumille. Siirtyvistä henkilöistä pääosa työskentelee Intrumin Kuopion toimipisteessä.

Intrum valittiin Finnveran sopimuskumppaniksi julkisen tarjouskilpailun kautta.

Lisätietoja:

Mirjam Sarkki, Operatiivinen johtaja, Intrum Oy
Puh: 09 229 111, sähköposti: mirjam.sarkki@intrum.com

Leena Rindell, viestintäpäällikkö, Intrum Oy
Puh: +358 9 229 11 623, sähköposti: leena.rindell@intrum.com